Du besöker nu Moderaterna i Halland.

Annika Svensson

Ledamot i Kommunfullmäktige (Halmstad)

På gymnasiet gick jag på lantbruksskola och då väcktes intresset för kretslopp, miljö och landsbygd vilket nu är mitt dagliga arbete, både proffesionellt och inom politiken. Jag arbetar med att lösa kretsloppet mellan stad och land via reningsverk och avloppsslam, miljöledningssystem och tillståndshandläggning hos jordbruksföretag.

Jag har även varit väldigt engagerad i debatten rörande ekologisk odling och varför vi bör satsa på konventionellt, svenskt, hållbart jordbruk framför subventionerade ekologiskts, ofta utländska, varor. På fritiden har scouterna varit den röda tråden som alltid följt mig, nu är jag ordförande i Eldsberga-Tönnersjö scoutkår, där alla fyra barnen även är aktiva.