Rolf Öström

Ledamot förbundsstyrelse, Ledamot regionfullmäktige, Gruppledare Socialnämnden
Kontakt rolf.ostrom@moderaterna.se