Du besöker nu Moderaterna på Gotland.

Roger Wärn

Förbundsstyrelsen

Roger Wärn är ledamot i Gotlandsmoderaternas förbundsstyrelse och kassör för partiets Gotlandsverksamhet.

Utöver det är Roger också ersättare i regionfullmäktige, gruppledare i kultur- och fritid samt ledamot i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.Roger har tidigare haft styrelseuppdrag i Sveriges Allmännytta och i Kultur- och fritidsnämnden (som lades ned år 2017) och i Barn- och utbildningsnämnden. Roger är även moderat ledamot i Folkhögskolestyrelsen.

Roger bor i Stånga, till stor del för att ha nära till Gumbalde där han är en av de mest aktiva spelarna. Roger är också huvudansvarig för hamburgergrillningen på Stångaspelen, som är ett prioriterat evenemang för Gotlandsmoderaterna. Vi ses väl där?