Du besöker nu Moderaterna på Gotland.

Mårten Silvén

Mårten Silvén

Regionstyrelsen, Förbundsstyrelsen


Mårten är ledamot i Tekniska nämnden, ersättare i Regionstyrelsen, styrelseledamot ALMI Invest Småland & Öarna, samt suppleant Wisby Strand Congress & Event AB. 

Sedan 2021 är Mårten styrelseledamot för Sudermoderaterna, och 2024 ledamot i Förbundstyrelsen.

Mårten är ekonom och civilingenjör i teknisk fysik från KTH (Finansiell Matematik & Optimeringslära) med 13års erfarenhet inom energimarknaden & investmentbanker, från London, Geneva, Oslo, och Singapore.

”Gotland är en fantastiska plats att leva på. Som hemflyttad och ingift gotlänning sedan 2013 vill jag arbeta för ett växande Gotland. Ett Gotland som skapar de bästa förutsättningarna för företagare, entreprenörer och lantbrukare att bedriva sin verksamhet och skapa arbetstillfällen. Ett Gotland där unga erbjuds den bästa skolan och aktiviteter, samt har lätt för att hitta bostad och arbetstillfällen när de väljer att stanna och leva sina liv på vår fantastiska ö – Vårt Gotland.”