Du besöker nu Moderaterna på Gotland.

Andreas Vall

Andreas Vall

Ordförande i Socialnämnden, Förbundsstyrelsen

Andreas Vall är vice ordförande för socialnämnden sedan första januari 2023 och gruppledare för Moderaterna Gotland i socialnämnden.

I socialnämndens arbete strävar Andreas efter att gotlänningarnas skattepengar gör så stor nytta som möjligt, genom att fokusera på kvalitet och effektivisering, till exempel genom digitalisering. Att socialförvaltningen, som arbetsgivare, möjliggör ett hållbart arbetsliv, så att vår personal kan göra ett bra arbete för våra äldre och brukare utan att själva drabbas av sjukdom eller utbrändhet. Och att våra äldre och brukarna får en verksamhet präglad av såväl trygghet som valfrihet med möjlighet att själv påverka sin vardag. 

Förutom uppdraget i socialnämnden är Andreas även ersättare i styrelsen för Gotlands musikstiftelse (Gotlandsmusiken) och ersättare i pensionärsrådet.

Andreas är sedan 2023 ordförande för Visbymoderaterna, som är Gotlands största moderatförening.