barn och utbildningsnämnden Lina Runander

8 december, 2023

Vi värnar om kvalitén i skolan för barnens skull.

Vi jobbar ständigt för att förbättra för våra barn och ungdomar och i tisdags var det ännu ett nämndmöte i BUN, Barn- och utbildningsnämnden.

Vi ser ett stort behov gällande det förebyggande hälsoarbete. Mycket av diskussionerna handlar därför om elevhälsan i skolan. Viktiga faktorer till att barnen lyckas i skolan, och går ut grundskolan med behörighet att söka gymnasium, är arbetet Elevhälsans personal gör tillsammans med skolans pedagoger.

För oss är det viktigt att eleverna får bra skolmiljö och inte flyttas från en mindre bra miljö till en annan mindre bra miljö. Därför tog vi inga nya beslut om att flytta elever gällande Endre skola. Vi jobbar även vidare med kvalitén i skolorna på norra Gotland. Fårösundskolan har nu en plan för att under vårterminen undervisa högstadiet i no-ämnena.

Vi har även gått igenom behov av lokaler för kommande 10-årsperiod. Gällande Visborg/Vibble/Västerhejde och skola i området, väljer vi att skjuta fram byggplanerna, då vi ser att barnunderlaget minskar framöver samt att bostadsbyggandet på Visborgsområdet ännu inte kommit i gång.

Lina Runander, vice ordförande BUN, Barn- och utbildningsnämnden

Ta ställning och dela artikeln