12 juni, 2023

Vi ser lösningarna

I dag var Lina Runander, vice orförande i Barn- och utbildningsnämnden, hos P4 Gotland Sveriges Radio för att prata om Kränklingbo skola.

De hade nämndmöte igår och hade flera tuffa frågor med många och långa diskussioner. Trots detta var nämnden väldigt samstämmiga.

När det gäller Kräklingbo skola så har vi sett på förvaltningens frågeställning om utmaningar, men vi ser också lösningar, säger Lina.

Nämnden går därmed emot skolförvaltningen, som inte tycker att privat verksamhet ska flytta in i kommunal verksamhet.I ett gemensamt pressmedelande skriver nämnden så här om Kränkligbo skola:

NÄMNDEN ÄR ÖPPEN FÖR SAMLOKALISERING.

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) behandlade idag frågan kring de praktiska och ekonomiska förutsättningarna och konsekvenserna av att upplåta del av Kräklingbo skolas lokaler till förmån för fristående förskoleverksamhet. Detta med anledning av att den fristående förskolan Prästbacken ska läggas ned i slutet på året och att intressenter som ännu inte har tillstånd för förskoleverksamhet gjort förfrågan om att kunna få plats i Kräklingbo skola.Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens uppfattning är att det inte är lämpligt att blanda fristående och kommunal verksamhet i samma lokaler, då det lätt kan uppstå en gränsdragningsproblematik mellan verksamheter som styrs av olika regelverk samlokaliseras. Det är också svårt att förutse de kommande lokalbehoven för den kommunala verksamheten, menar förvaltningen.

”Som Lina sa i radion, så finns utmaningar, men vi ser också lösningarna”

Ta ställning och dela artikeln