13 december, 2022

Välkommet besked kring Cementa

Cementa får fortsätta bryta sten i sina kalkbrott på Gotland, meddelade mark- och miljödomstolen den 13 december. Det är ett besked som välkomnas av moderata riksdagsledamoten Jesper Skalberg Karlsson:

Om domstolen hade fattat ett annat beslut hade det fått tråkiga och svåra konsekvenser för hela Sveriges försörjningstrygghet, med akut cementbrist. Det här beskedet, tillsammans med högsta förvaltningsdomstolens dom förra veckan som sa att det tillfälliga tillståndet var lagligt, får nog många att pusta ut”, säger riksdagsledamoten Jesper Skalberg Karlsson (M).

Men Skalberg Karlsson är ändå inte helt nöjd med situationen.

”Sedan den nya miljöbalken infördes 1999 har inga nya gruvor klarat alla delar av tillståndsprocessen, trots att vi har stora behov av mineraler till elbilar och annat. Så även om dagens besked är välkommet behöver mer göras för att göra tillståndsprocesser snabbare och mer ändamålsenliga. Det är inte önskvärt att vi gång på gång ska hamna i en sådan limbo som de tillfälliga tillstånden medfört”, avslutar Skalberg Karlsson.

Ta ställning och dela artikeln