17 maj, 2023

Våld mot kvinnor måste få ett slut

Varje år mördas i snitt ungefär femton kvinnor av en man som de har eller har haft en nära relation till.

Oftast har hotbilden varit känd långt i förväg, men ändå har brottet inte kunnat förhindras. Detta är ett av vårt samhälles stora pågående misslyckanden. Samhället har hittills helt enkelt inte gjort tillräckligt.

Den moderatledda regeringen kommer inte vila förrän alla i vårt land ges lika förutsättningar för att vara fria och trygga.

👉 Regeringen avser genomföra en fullständig och genomgripande översyn av strafflagstiftningen. Fokus ska skifta från gärningsmannen till brottsoffret.

👉 Straffen ska genomgående spegla brottens allvar.👉 Vi ser över regler som syftar till att skydda brottsoffer och andra utsatta.

👉 Kontaktförbud ska kunna omfatta större geografiska områden och vi kommer se över prövotiden efter villkorlig frigivning.

Vi måste ta itu med hedersproblematiken. I höstas gick regeringen fram med att kriminalisera oskuldskontroller och oskuldsintyg.

👉 Regeringen vill också skärpa straffen för en rad gärningar med anknytning till hedersförtryck, till exempel äktenskapstvång.

DETTA GÖR VI JUST NU PÅ GOTLAND:

Det finns ett pågående uppdrag från Regionstyrelsen för förvaltningen att ta fram och föreslå en ny struktur för ledning och styrning av det brottsförebyggande arbetet.

Detta för att möta kraven i den nya lagstiftningen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete. Den föreslagna strukturen har tagits fram i samverkan med Polisen och Länsstyrelsen och har förankrats på flera nivåer, både internt och externt.

Ett viktigt arbete som kräver bra samarbeten. / Sara Wilhelmsson, Regionråd

Ta ställning och dela artikeln