VAD HÅLLER MODERATERNA PÅ MED, EGENTLIGEN?

13 november, 2023

Vad håller Moderaterna på med, egentligen?

För första gången på över tio år har Sverige en regering som stöds av en majoritet och därför kan få någonting gjort.

Reform för reform gör den moderatledda regeringen Sverige säkrare, grönare och friare och vi har redan levererat på många av våra 240 vallöften. 31 är klara, 90 på gång och 119 snart påbörjade.

Några exempel av de redan klara:

Ge polisen fler verktyg mot den grova kriminaliteten

Utveckla cyberförsvaret

Införa dubbla straff för gängkriminella

Prioritera cancervården och fördubbla stödet till Barncancervården.

Sänka priset på bensin och diesel

Ändra det energipolitiska målet från 100 procent förnybart till 100 procent fossilfritt

Bygga ut laddstolpar och laddstationer i hela landet

Några av de många påbörjade:

Utöka undervisningstiden med en timme om dagen i lågstadiet

Se till att skolor som drivs i företagsform lever upp till högt ställda kvalitetskriterier för att få göra vinstutdelning samt dra in tillståndet för skolor som allvarligt brister

Utöka kömiljarden genom att rikta särskilda prestationsbaserade resurser till köerna inom cancervården respektive barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

Laga Sveriges vägar så att du kan komma fram säkert och i tid.

Även här på GOTLAND fortsätter vi jobba hårt för att göra viktiga förbättringar för oss gotlänningar.

För en bättre plats att leva, arbeta på och besöka.

Bromma flygplats räddas från nedläggning och kan i stället fortsätta bidra till vår tillgänglighet.

Elöverföringen till Gotland säkras genom två nya elkablar.

En gotländsk reservhamn utreds för att stärka öns robusthet.

Gotlands regemente fortsätter växa och snart är vi med i NATO

Koldioxidutsläppen från Region Gotlands maskiner och tunga fordon kan minska med 80% genom att övergå till HVO 100 i tankarna.

4000 bostäder ligger i pipen, nya arbetssätt och tilldelning av mark till olika aktörer.

Hanteringen av enskilda vägar ses över för att skapa likvärdiga förutsättningar att bo och leva över hela ön.

Säkrar öns vattenförsörjning genom att tillvarata kalkbrottens vatten.

Samverkar med förenings- och näringsliv för en ny ishall i Visby Införandet av läkemedelsautomater till brukare i hemtjänsten på Gotland.

TILLSAMMANS KOMMER VI FÅ ORDNING PÅ SVERIGE

Vi fortsätter att förvalta förtroendet vi fått av de gotländska väljarna.

Mariette Nicander, Andreas Unger och Sara Wilhelmsson, Regionråd Moderaterna Gotland

Ta ställning och dela artikeln