8 november, 2023

Vad är Moderat Politik? Får vi stilla nyfikenheten?

Nu har det snart gått ett år sedan moderaterna är i majoritet med Socialdemokraterna på Gotland.

Huvudorsaken till detta är att vara med och påverka utvecklingen på Gotland, för att få en bättre plats att leva, arbeta på och besöka. Vi har tagit ordförandeskapet i GVN, MBN, RF och TN och vice ordförande i BUN, HSN, SON och RS. Det är här vi är med och styr utvecklingen för Gotland, vi gör detta tillsammans så kallad samhandling.

Vem som vinner av ett S&M-styre är svaret ganska enkelt: Gotlänningen – så klart. 

Media har nu visat intresse av att analysera hur samarbetet fungerar. Vi förstår er, men vi önskar en förståelse för att vi jobbar hårt, även i det tysta och samarbetet går väldigt bra. 

Men för att påminna är det just ett samarbete,  det finns och kommer att finnas frågor där vi båda får ge och ta. Vem som vinner den ”kampen” får vi se efter de fyra år vi fått mandat att styra vår region. 

Vad har vi moderater då fått ut av samarbetet för Gotlands utveckling så här långt, nedan några exempel;

 • Förbättrat företagsklimat
 • Startat arbetet med samhällsbyggnadsprocessen, ett exempel är nya arbetssätt för att tilldela mark, 4 000 bostäder ligger i pipen!
 • Nyfiken på alternativa vattenförsörjningar, nu testas möjligheterna att kunna tillvarata kalkbrottens vatten. Du har väl inte missat informationen om ”Spola gärna med regnvatten- eller annat externt vatten i toan” Länk https://www.gotland.se/118707.
 • Lämnar utvecklingsuppdrag till förvaltningarna, exempelvis för enskilda vägar och skapa ett ännu vackrare Stora Torg.
 • Samverkan med förenings- och näringsliv för att möjliggöra ny ishall.
 • Satsa resurser för hållbar utveckling, satsa på kollektivtrafiken genom nytt statslinjenät när ekonomin tillåter detta, byte av bränsle, HV100 istället för diesel, i regionens maskinpark, installera mer solenergi
 • Behålla ÅVC på hela ön, dock  med begränsade öppettider beroende på besöksfrekvens, förstärkta med ÅVS.
 • Alla barn på Gotland ska mötas av en likvärdig skola av hög kvalitet.
 • Vi undersöker om vi kan införa valfrihet inom hela äldreomsorgen.
 • Listningstak på 1100 patienter per läkare – fler gotlänningar får en angiven husläkare.
 • Trygga äldreboende genom att bygga ut särskilda boenden, Tingsbrogården och Klintehamn under uppbyggnad.

Vad vi moderater i riksdagen utvecklat för Gotlands utveckling

 • Bromma flygplats räddas för nedläggning och fortsätter att bidra till vår tillgänglighet.
 • El överföring till Gotland säkras genom två nya elkablar.
 • En gotländsk reservhamn utreds för att stärka öns robusthet.
 • Gotlands regemente fortsätter att växa och snart är vi med i NATO.

Men det är på Gotland som vi gemensamt ansvarar för ett starkt och hållbart Gotland.

Vi ska fortsätta att arbeta för att Gotland ska kunna utvecklas och växa mer. Detta gäller samtidigt som vi ska ta ekonomiskt ansvar i en svår ekonomisk situation med en inflation som påverkar hela den

svenska ekonomin. Ett år har gått och vi har flera år framför oss för att fortsätta samhandlingen i majoriteten på Gotland.

/ Moderaterna Gotland

 

Ta ställning och dela artikeln