1 april, 2022

Unger: Flyktingsituationen kräver ledarskap

Den 31 mars publicerade Gotlands Allehanda en aktuell artikel av Andreas Unger, kring statens ansvar för flyktingsituationen. Du kan läsa den här:

Återigen tas regeringen på sängen när en situation med människor på flykt ska hanteras. Istället för att visa nationellt ledarskap dumpar regeringen krisen på kommunerna.

Bara två timmar från Sverige har Ryssland inlett ett fullskaligt krig. Dagligen matas vi av fasansfulla bilder från krigets verklighet. Sverige måste nu göra sin del för att hjälpa ukrainare som flytt kriget. Det kräver ett tydligt ledarskap från regeringen.EU:s medlemsstater har beslutat om att aktivera det så kallade massflyktsdirektivet. Det innebär att ukrainska medborgare kan få tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige. Köerna utanför Migrationsverkets lokaler ringlar långa.

Samtidigt lyser regeringens ledarskap för att hantera situationen med sin frånvaro. Ansvaret för det praktiska mottagandet hamnar – liksom 2015 – på kommunerna.Den statliga mottagandeutredningen, som tillsattes efter flyktingkrisen 2015, tog fram ett antal förslag, bland annat om statliga mottagandecenter. De är inte på plats.

Sverige behöver stärka gränskontrollen, för att säkerställa vilka som kommer hit och hur de bör tas emot. När en ny flyktingkris nu inträffar saknas kontroll och kommunerna får hanteringen i sitt knä ännu en gång. Trots att regeringen haft gott om tid på sig för att få ordning på mottagningssystemet.

Vi har sett exempel på frivilliga krafter som hämtat flyende från Ukraina till Sverige. Engagemanget är stort. Samtidigt måste mottagandet av ukrainska flyktingar koordineras med ordinarie verksamhet. Vem har ansvaret att kontrollera vem som hämtas hit och vem ansvarar för den personen, enligt regeringen?

Vi på Gotland är redo att ta vårt ansvar. Men vi ställer också krav på Sveriges regering för att vi tillsammans ska klara det:

  • Regeringen måste snarast redogöra för vilka regelverk som ska gälla, hur kommuner och regioner ska kompenseras för de kostnader som nu uppstår, och ta ansvar för att de som flyr hit fördelas på ett rimligt sätt över hela landet.
  • Regeringen måste dessutom snarast presentera uppdaterade och nedbrutna prognoser och scenarier för att kommuner ska kunna planera och hjälpa till på bästa sätt. En siffra över nationellt mottagande säger mycket lite om de förväntningar som finns på enskilda kommuner. 
  • Oavsett scenario kommer många ukrainare att söka sig till Sverige. Det innebär att mottagande av invandrare från andra länder tillfälligt bör frysas eller minska kraftigt.

Det ska inte råda någon som helst tvekan: Sverige är redo att ta ansvar tillsammans med andra EU-länder. Som kommunföreträdare är redo att ta vårt ansvar. Men vi konstaterar samtidigt att regeringen hittills inte är det. Nu efterlyser vi nationellt ledarskap så att misstagen från 2015 inte upprepas.

Andreas Unger (M)
Regionråd

Ta ställning och dela artikeln