6 april, 2022

Ulf Kristersson har besökt Gotland

Den 5 april besökte partiledare Ulf Kristersson Gotland, för att tala på konferensen 92 Möjligheter i Visby.

Under dagen genomfördes också ett verksamhetsbesök hos Gotlands regemente, som är i en uppbyggnadsfas sedan inrättandet år 2018. Den nytillträdda regementschefen Magnus Frykvall, som efterträder Mattias Ardin, visade upp verksamheten i stort och smått. Du kan läsa mer om Moderaternas försvarspolitik här.

Vid lunch anordnades också ett möte tillsammans med Tillväxt Gotland, där företrädare för lantbruket och aktörer från besöksnäringen deltog. Diskussionen handlade mycket om den kommande färjeupphandlingen för Gotlandstrafiken, där Moderaterna vill följande:

  • Vi säger nej till statligt monopol. All erfarenhet av statliga monopol inom svensk infrastruktur lär oss att det blir dyrare, sämre och mindre dynamiskt.
  • Miljöhänsyn ska tas genom att bejaka den pågående utvecklingen kring fossilfria drivmedel. I detta ingår bland annat elektrifiering av hamnar, tillgång till biodrivmedel och en långsiktig satsning på vätgas.
  • Inriktningen ska vara att binda ihop färdslag vid hamnarna, drivna av hållbara drivmedel. Detta för att säkerställa både gods- och pendingsflöden.
  • Nuvarande hamnar ska fortsatt vara den sträckning som gäller, det vill säga fortsatt trafik till Nynäshamn och Oskarshamn.

På eftermiddagen följde sedan konferensen där Ulf Kristersson deltog i en debatt mot Annie Lööf (C) och Anna-Caren Sätherberg (S). Bilden ovan är tagen av Camilla Rullander, Försvarsmakten.

Ta ställning och dela artikeln