1 september, 2022

Turismen ska vara bra för Gotland

I dagens upplaga av GT skriver våra lokala toppkandidater om de påfrestningar som turismen innebär, främst i Visby. Du kan läsa artikeln här:

Besöksnäringen är en av Gotlands basnäringar och avgörande för vår lokala ekonomi. Almedalsveckan skapar tillväxt i eventbolagen, besöksmål som Kneippbyn skapar efterfrågan på hotellnätter och det rika restaurangutbudet innebär både gastronomiska upplevelser och fler jobb till unga. Vi ska fortsätta utveckla turismen på ett hållbart sätt.

Samtidigt finns det problem som uppkommer när många vistas på Gotland samtidigt. Nedskräpning, trängsel och oljud är tre exempel på problem som stör och förstör – främst i Visby men också på andra platser. För att komma till rätta med det har vi moderater tillsammans med våra kollegor i Alliansen satsat pengar på att minska de skav som turismen ibland kan ge upphov till. Under sommaren 2022 har vi satsat 3 miljoner på förstärkt sommarservice – där sophantering, renhållning och toalettstädning ingår. Vi kan se att det gjort skillnad under de intensiva sommarveckorna.

Men det finns mer att göra inför nästa sommar. Ljudbilden i Visby innerstad är ett problem som behöver adresseras. Här är det viktigt att notera att många restauranger sköter sig och att det är trevligt med livemusik emellanåt. Men vissa restauranger – oftast de som bara har öppet sommartid – spelar hög musik långt in på natten och förstör nattsömnen för andra. Det är oacceptabelt.

För att komma till rätta med problemet vill vi moderater göra tre saker. För det första bör viten ställas ut inom 24 timmar från att en grov ljudöverträdelse mätts upp av regionens tjänstemän som jobbar med tillsyn. Det måste gå snabbt mellan överträdelse och vite. Vi vill också ge möjlighet för alla som bor i innerstaden att installera treglasfönster som isolerar bättre mot ljud. Och för det tredje vill vi att upprepade grova överträdelser ska leda till indraget serveringstillstånd.

Besöksnäringen är en av Gotlands basnäringar och avgörande för vår lokala ekonomi. Men vi behöver också ta ansvar för att den utvecklas på ett hållbart sätt som kan accepteras av oss som bor här. Därför lägger vi de här tre förslagen som ska göra det mer behagligt att bo i världsarvsstaden Visby. Det är så vi tar ansvar för en turism som utvecklas hållbart.

Andreas Unger (M)

Sara Wilhelmsson (M)

Mariette Nicander (M)

Håkan Onsjö (M)

Inger Harlevi (M)

Ta ställning och dela artikeln