22 maj, 2022

Thomsson (C) är stressad och pressad

Debatten om strandskyddet fortsätter på HelaGotland. Håkan Onsjö (M) har nyligen fått en text publicerad på ämnet, som du kan läsa här:

I sitt svartill mig vidhåller Lars Thomsson sitt försvar för Miljöpartiet och Socialdemokraternas förslag till ny strandskyddslag (GT 18 maj). Det är synd eftersom de enda lättnader som finns med gäller vid grävda dammar och diken, samt vid små sjöar, mindre än 1 ha och diken som är mindre än 2 meter breda. Dessutom skall man kunna göra undantag där bebyggelsetrycket är lågt och det finns gott om obebyggd mark, knappast tillämpbart här på Gotland. Inte i något av de aktuella fallen, Tofta och på Fårö, hade bedömningen blivit annorlunda med den nya lagen.

Centerpartiet har valt väg. Sedan valet 2018 är man ett stödparti till Socialdemokraterna och har röstat fram en socialdemokratisk statsminister hela fyra gånger. Trots att Socialdemokraterna regerat tillsammans med Miljöpartiet, trots att Socialdemokraterna spelat under täcket med Vänsterpartiet och trots att man gjort icke-demokratiska avtal med politiska vildar så har Centerpartiet fortsatt stödja vänsterregeringen.

I början av mandatperioden motiverade Thomsson (C) och andra centerpartister sitt stöd till vänsterregeringen med att gårdsförsäljning skulle införas, att strandskyddet skulle bli bättre och att en omfattande skattereform skulle genomföras. Inget av detta har blivit verklighet. Socialdemokraterna har kunnat köpa Centerpartiets stöd oerhört billigt.

Även i gotländska frågor är arbetsinsatsen skral. Häromveckan meddelade regeringen att man inte kommer gå vidare med förslaget om statliga färjor, något som Moderaterna motsatt sig under en längre tid. Det kommenterade Thomsson (C) med att han ”hoppats på det hela tiden”. Ja, hoppas går ju. Men hur har han arbetat för att det ska ske?

Tittar man på riksdagens hemsida så ser man att Thomsson inte presterat mer än nio debatter där regeringen ställts till svars. Det är mindre än en femtedel av vad vår moderata riksdagsledamot presterade förra mandatperioden. Om Centerpartiet ville ha en ny riktning och annan regering, då skulle man debatterat mot dem mer. Istället väljer Thomsson att lägga all sin vakna tid på att vara upprörd över att Moderaterna inte stöttar vänsterregeringens förslag. Så agerar man när man är stressad och pressad.

Det är tråkigt att se att Thomsson fortsätter att försvara den” breda mitten” inkluderande Miljöpartiet och vänstern, i stället för att verka för en reell förändring av strandskyddslagen som verkligen skulle kunna förbättra förutsättningarna för att bygga och bo på landsbygden. Men du Lasse, vi kan nog vara kompisar ändå!

Håkan Onsjö (M)
Riksdagskandidat

Ta ställning och dela artikeln