30 juli, 2022

Stoppa de utländska stöldligorna

Idag skriver Jesper Skalberg Karlsson, Johan Forssell och Niklas Wykman i Gotlands Allehanda. Du kan läsa artikeln här:

Sverige har blivit en buffé för utländska stöldligor där man utan större risk kan plocka på sig egendom så som bilar, bildelar, båtmotorer, hästsadlar och andra föremål med stora värden som sedan förs ut ur landet. Detta måste få ett slut. En moderatledd regering kommer efter valet driva igenom ett 10-punktsprogram för att stoppa de utländska stöldligorna.

De utländska stöldligorna beräknas stå för 90 procent av alla stölder av bilar, bildelar, båtmotorer och jordbruksmaskiner i Sverige. Dessutom är de ansvariga för hälften av bostadsinbrotten. Det finns även utländska stöldligor som specialiserat sig på att nattetid åka från stall till stall i syfte att stjäla hästsadlar.

Straffen i Sverige är låga och risken att brott upptäcks och lagförs är mycket liten. Andelen uppklarade bostadsinbrott har minskat sedan 2014. År 2020 klarades endast 4 procent av villainbrotten och 2 procent av lägenhetsinbrotten upp. Tullverkets bristande befogenheter att agera mot stöldgods som lämnar landet är välkända. Allt detta gör Sverige till ett mycket attraktivt land för de utländska stöldligorna att verka i.

Moderaterna föreslår därför, för det första, skärpta straff för grova stölder av bildelar, båtmotorer och jordbruksmaskiner och att dagens form av mängdrabatt samtidigt avskaffas. Det skulle innebära att personer som kommer till Sverige på stöldturnéer riskerar dubbelt så långa fängelsestraff som idag. Vi vill vidare sänka gränsen för obligatorisk häktning så att den som misstänks för grovt stöldbrott i princip alltid häktas och ändra i regelverken så fler utländska medborgare utvisas. För att fler brott ska klaras upp vill vi vidare ge Polisen ökade möjligheter att publicera bilder på misstänkta gärningsmän.

För det andra lägger Moderaterna nu fram flera förslag för att stärka Tullens arbete för att stoppa de utländska stöldligorna. Det handlar om att Tullverket ska få ett tydligt mandat och uppdrag att göra stickprovskontroller för att upptäcka stöldgods på väg ut från landet, men också om att göra utförsel av stöldgods från Sverige till ett nytt särskilt brott enligt smugglingslagen. För att fler brott ska kunna förhindras vill vi vidare stärka Tullverkets strategiska underrättelsearbete.

De utländska stöldligorna måste stoppas. Annars går vi fler somrar till mötes där människor kommer hem efter semestern till länsade garage, lador och sadelkammare. Detta 10-punktsprogram vore en god början – i kombination med ytterligare satsningar för fler poliser och högre polislöner.

Johan Forssell (M)
Rättspolitisk talesperson

Niklas Wykman (M)
Skattepolitisk talesperson

Jesper Skalberg Karlsson (M)
Riksdagskandidat

Ta ställning och dela artikeln