råg, säd, lantbruk

4 oktober, 2023

Stöd till jordbrukare efter tuff sommar

Många jordbrukare har drabbats hårt av årets sommarväder. Regeringen har därför givit beskedet att man växlar upp det ekonomiska stödet från EU:s jordbruksreserv maximalt. Det kommer ge viss hjälp kortsiktigt, men för att öka jordbrukets långsiktiga motståndskraft krävs stärkt konkurrenskraft och ökad lönsamhet. Det är den målsättning som vi moderater och hela regeringen arbetar utifrån.

Den moderatledda regeringen föreslår att Sverige ska betala ut stöd på 193 miljoner kronor till drabbade jordbrukare. Sverige växlar alltså upp stödet från EU:s jordbruksreserv med cirka 200 procent, vilket är den maximala nivån av nationell medfinansiering som tillåts i regelverket. Utgångspunkten är att åtgärderna ska riktas till företag som påverkats av torka och nederbörd där stödet bedöms nå bäst effekt, för att begränsa långsiktiga konsekvenser för svensk livsmedelsproduktion.

Regeringen föreslår också fortsatt stöd till produktion av gödselbaserad biogas. Från och med nästa år kommer stödet hanteras tillsammans med övriga produktionsstöd för biogas och därför föreslås en höjning av det gemensamma anslaget för dessa stöd med 200 miljoner kronor per år fram till 2026. Stödet syftar till att stimulera produktion av förnybar energi samt minska metangasutsläppen från jordbruket. Stödet minskar också företagens fossilberoende, stärker deras beredskap och minskar deras sårbarhet för höga energipriser.

Arbetet för att sänka priserna på drivmedel, stärka svensk konkurrenskraft och öka vår motståndskraft mot kriser fortsätter med oförminskad kraft. Årets höstbudget är bara ett av många steg vi behöver ta på vägen, men icke desto mindre ett viktigt sådant.

Jesper Skalberg Karlsson (M)

Riksdagsledamot

Mikael Bladh (M)

Moderaterna Gotland

Ta ställning och dela artikeln