sänkt skatt

27 september, 2023

Sänkt skatt för alla som arbetar eller har arbetat

Jesper Skalberg Karlsson och Andreas Unger skriver gemensamt på Hela Gotland den 20 september om arbetslinjen. Du kan läsa hela Artikeln här:

Arbete ska löna sig mer än bidrag och alla som kan arbeta, ska arbeta. Det är arbetslinjen. Äntligen får Sveriges löntagare ett sjunde jobbskatteavdrag. En familj med en polis och en sjuksköterska får behålla 14 000 kronor mer av sin lön 2024. Jobbskatteavdraget stärker både hushållens ekonomi och drivkrafterna för arbete. Samtidigt sänker vi skatten på pension, eftersom det också ska löna sig att ha arbetat.

Det sjunde jobbskatteavdraget ökar skillnaden mellan att jobba och att inte jobba med 5600 kronor för ett par där båda är arbetslösa. Kombinerat med bidragstak, tusentals nya platser på yrkesutbildning, förstärkt SFI, bättre samhällsorientering, fler utvisade brottslingar och en historisk satsning på tidiga insatser ska vi pressa tillbaka utanförskap och segregation.

Alla som arbetar eller har arbetat ska kunna leva på sin lön eller pension. Inflationen är det största hotet mot hushållens ekonomi. Därför är inflationsbekämpningen överordnat allt annat. I årets budget pausar vi skattesänkningar för de som tjänar mest. Företagsamhet, lång utbildning och hårt arbete behöver löna sig mer i Sverige. Förra året gjordes en historiskt stor skattesänkning av den statliga inkomstskatten. Nu har vi prioriterat sänkt skatt för alla löntagare, med fokus på små och medelstora inkomster. Genom kärva prioriteringar har vi trots inflationen frigjort 11 miljarder kronor för att stötta alla som arbetar med sänkt skatt.

Jobbskatteavdraget är en skattesänkning på inkomster från arbete. Även om fokus är små och medelstora inkomster, får alla som arbetar jobbskatteavdrag. Eftersom skattesänkningen bara gäller arbetsinkomster ökar jobbskatteavdraget skillnaden mellan att jobba och att leva på bidrag. Det stärker drivkrafterna för arbetslösa att skaffa jobb.

För äldre innehåller budgeten två skattesänkningar. Vi rättar till förra regeringens misstag, som lämnade en hel årskull – alla födda 1957 – utan sänkt skatt när pensionsåldern höjdes. På Gotland handlar det om cirka 800 personer som i snitt får drygt 28 000 kronor i sänkt skatt. Dessutom höjer vi det förstärkta grundavdraget för alla pensionärer. En pensionär med 25 000 kronor i pension före skatt får behålla 3400 kronor mer om året.

Socialdemokraterna presenterade nyligen höjda bidrag för de som inte jobbar. Arbetslinjen är fortfarande den viktigaste konfliktlinjen i svensk politik. Moderaterna är garanten för att arbete lönar sig mer än bidrag och att människor som anstränger sig ska belönas för det.

Jesper Skalberg Karlsson (M)
Riksdagsledamot

Andreas Unger (M)

Regionråd

Ta ställning och dela artikeln