25 april, 2022

Översiktsplan 2040

På måndagen den 25 april lämnade Moderaterna Gotland in sitt remissvar till Region Gotlands nya översiktsplan, som sträcker sig fram till år 2040. Det är en intern arbetsgrupp som tagit fram remissvaret, under ledning av Håkan Onsjö.

I arbetet med att ta fram vårt remissvar har vi haft en rad möten med lokala intressenter från hela Gotland under ett antal månaders tid. Därefter har vi diskuterat frågan internt i partiet och lägger nu fram det här svaret. Jag är glad över att ha fått leda det här viktiga arbetet, säger Onsjö.

I remissvaret tas det bland annat upp att Moderaterna vill se större satsningar på laddinfrastruktur, att man vill ge bönderna bättre förutsättningar och att vindkraftsutbyggnaden inte får äventyra bostadsbyggandet. Moderaternas gruppledare i regionfullmäktige Andreas Unger kommenterar:

Vi vill alla att Gotland ska vara en bra plats att bo, leva och verka på. Då måste vi ta vara på våra styrkor och bygga vidare på dem på ett hållbart sätt. Om man har den utgångspunkten så är det olämpligt att vindkraft ska trumfa alla andra samhällsintressen och de övriga miljömålen, säger Unger.

Ta ställning och dela artikeln