Jesper Skalberg Karlsson skriver om sammarbete inom försvaret

25 mars, 2024

Ny säkerhetssituation kräver ökat samarbete

Det försämrade säkerhetsläget i Europa är en konsekvens av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Kriget har omkullkastat tidigare förutsättningar och skapat nya utmaningar för svensk säkerhetspolitik. Det försämrade läget innebär att Sverige snabbt behövt omvärdera sin position, för att kunna agera i en komplex säkerhetsutveckling – enskilt och tillsammans med andra.

I ljuset av dessa omständigheter har Sverige sökt stärka sina internationella band för att bättre kunna möta nya utmaningar. Representanter från Sverige och USA har under 2023 förhandlat fram ett avtal som fördjupar försvarssamarbetet mellan våra länder, ett så kallat Defence Cooperation Agreement (DCA), som kommer att utgöra ett ramverk för det fortsatta försvarssamarbetet genom att reglera förutsättningarna för amerikanska styrkors närvaro i Sverige.

En av de utpekade anläggningarna i bilagan till avtalet är Gotland. Ön är inte bara geografiskt viktig utan också symbolisk för det ökade samarbetet. DCA-avtalet innebär att Försvarsmakten och dess amerikanska motsvarigheter lättare kan genomföra gemensamma aktiviteter på anläggningarna. Vår bedömning är att den amerikanska närvaron stärker säkerheten på Gotland, för hela Sverige och runt Östersjön.

Inom ramen för detta utökade samarbete spelar Hemvärnet en värdefull roll. Genom att integrera lokala försvarsstyrkor med internationella partners stärks både den nationella försvarsförmågan och samarbetet med våra allierade. Hemvärnet består av helt vanliga människor som försvarar Sverige efter jobbet. Deras engagemang och beredskap är en grundsten i det svenska försvaret. De ingår i Försvarsmakten och är redo att försvara Sverige med kort varsel och lång uthållighet. Gotlandsbataljonen består av många skickliga hemvärnssoldater, vars närvaro och insatser ger en ökad trygghet för hela samhället.

Detta arbete sker i en tid då Sverige står inför stora utmaningar. På grund av det brådskande arbetet i detta nya säkerhetsläge genomförs moderata försvarsreformer på löpande band. Vi är besjälade av att stärka Sveriges försvar och öka vår säkerhet. Den strategiska placeringen av anläggningen på Gotland understryker betydelsen av samarbetet och den lokala säkerheten, för Sverige och Östersjöländerna. Genom att samarbeta med andra kan vi öka vår nationella säkerhet och bidra till en fredligare och tryggare värld för framtida generationer.

Alexandra Anstrell (M)

Riksdagsledamot i försvarsutskottet

Ledamot i Hemvärnsrådet

Jesper Skalberg Karlsson(M)

Riksdagsledamot

Ta ställning och dela artikeln