Nu stärker vi vården på Gotland

16 april, 2024

Nu stärker vi vården på Gotland

Vi moderater är stolta över svensk hälso- och sjukvård.

Sjukvårdens medarbetare visade inte minst under pandemin att Sverige kan klara svåra kriser. Det är politikens ansvar att stå upp för och prioritera att hälso- och sjukvården även i framtiden ska klara att ge svenska medborgare den bästa tänkbara vården. Det blir än mer angeläget i en mycket orolig omvärld.

Sjukvården står inför stora utmaningar, inte minst vad gäller kompetensförsörjning, vårdköer och en pressad ekonomi. Den höga inflationen och pensionskostnaderna har dessutom drivit upp regionernas totala kostnader.

I det rådande ekonomiska läget har regeringen stöttat såväl kommuner som regioner. I höstbudgeten för 2023 prioriterade regeringen en tredjedel av det totala reformutrymmet till välfärden. I höstbudgeten för 2024 gick hela 40 % av det totala reformutrymmet till välfärden.

Sedan september 2024 har de ekonomiska prognoserna för kommuner och regioner försämrats ytterligare, särskilt för landets regioner. För att skapa förutsättningar att undvika onödiga uppsägningar av vårdpersonal runt om i landet skjuter regeringen nu till ytterligare medel till regionerna. Detta genom ett tillskott i regeringens vårbudget på 6 miljarder kronor till regionerna.

På Gotland kommer detta tillskott innebära cirka 40 miljoner kronor i år. Det är ett bra besked som innebär att regionen har bättre förutsättningar att ta sig igenom det nuvarande svåra ekonomiska läget. Samtidigt är det viktigt att fortsätta arbetet med att ställa om sjukvården och genomföra nödvändiga reformer för att klara ekonomin på längre sikt.

Johan Hultberg (M), Gruppledare i riksdagens socialutskott

Andreas Unger (M), Regionstyrelsen

Mikael Bladh (M), Hälso- och Sjukvårdsnämnden

Ta ställning och dela artikeln