18 februari, 2022

Norrmoderaterna: Bygg säker kärnkraft på Gotland

Idag skriver Norrmoderaterna en insändare i Gotlands Tidningar, om basen i svensk elförsörjning. Du kan läsa texten här:

Det finns i dag en uppsjö av vindkraftverk byggda spridda över landet och inte minst på Gotland. Ett nytt projekt från Vattenfall är att skära av Gotland på mitten med ett hundratal vindkraftverk från Ljugarn till Klintehamn. Cirka 250 meter höga beräknas vindkraftverken bli. Projekttiden är satt till minst 8-10 år.

Låt oss slippa detta. På ungefär samma tidsperiod skulle Vattenfall kunna bygga sitt första SMR-kraftverk (Small Modular Reactor) i Sverige eller på Gotland. Varför inte i Slite, där en stor elförbrukare finns, Cementa skulle kunna bli en kund i omställning till fossilfria utsläpp i cementtillverkningen. De nya modulära reaktorerna är utbyggbara i storlek i takt med ökat behov och kräver därmed inte ett lokalt kraftnät av samma betydande storlek som från exempelvis Oskarshamns kärnkraftverk. SMR kan byggas spritt över landet där behoven är som störst.

Vart skall elkraften från havsbaserad vindkraft ta vägen? Den kommer INTE Gotland till del då det nästan uteslutande är stora tyska eller andra europeiska elbolag som blir ägare. Strömmen ska gå via Sverige som delar ut bidrag för byggande och står för kabelkostnaderna till sjökablarna i södra Sverige. Sedan ser vi till att övriga Europa utnyttjar våra skattemedel och sjöbottnar för att få tillräckligt med el. Sverige har redan tillräckligt med vindkraft som komplement till baselproduktionen från Vattenkraft och kärnkraft.

Vi behöver dock bygga ut basproduktionen av kärnkraft då vattenkraften inte är möjlig att utveckla vidare. Säkra små till medelstora SMR är en elegant teknisk lösning som Sverige bör ta vara på, för att säkra energitillgången som beräknas att öka till det dubbla inom 20 år. För att klara klimatväxlingen krävs många kontroversiella beslut innan man får en stabil elmarknad igen i Sverige. Ska vi sedan få tillbaka ett balanserat energisystem så krävs det beslut i närtid.

Kjell Broander och Mats Hedström

Norrmoderaterna

Ta ställning och dela artikeln