Gårdsförsäljning

5 juni, 2024

Moderaterna levererar på löftet om gårdsförsäljning

Den moderatledda regeringen lägger fram ett skarpt förslag om att tillåta gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker i Sverige. Det är en viktig reform för oss moderater som länge och envist drivit på för gårdsförsäljning. Men framförallt är det en viktig reform för svensk besöksnäring och Sveriges dryckesentreprenörer som ges bättre förutsättningar. Konkret betyder gårdsförsäljning landsbygdsutveckling, fler jobb och ökad tillväxt.

Det förslag som regeringen lägger fram för granskning av såväl lagrådet som EU-kommissionen innebär att gårdsförsäljning ska få bedrivas av den som tillverkar alkoholdrycker på ett småskaligt, oberoende och hantverksmässigt sett.

Genom att tillåta gårdsförsäljning kan Sverige och Gotland som besöksmål utvecklas och stärkas. När det äntligen blir möjligt att köpa med sig några flaskor efter ett besök hos en tillverkare kan besöksupplevelsen bli komplett. Samtidigt har ett viktigt ingångsvärde för regeringen och riksdagen varit att Systembolagets detaljhandelsmonopol ska värnas. Därför bygger regeringens förslag om gårdsförsäljning just på att försäljningen är en del av en besöksupplevelse. Gårdsförsäljning ska bara får ske på ett försäljningsställe i direkt anslutning till odling eller tillverkning. På så sätt kan gårdsförsäljning införas utan att strida mot EU-rätten.

Med den modell för gårdsförsäljning som regeringen nu föreslår kommer det alltså vara en tydlig skillnad mellan den försäljning som sker på Systembolaget och den försäljning som sker direkt hos producenterna. Regeringen gör bedömningen att en stor andel av Sveriges småskaliga tillverkare kommer att kunna söka tillstånd för att få bedriva gårdsförsäljning. 

Att öppna för gårdsförsäljning skapar nya möjligheter för en levande landsbygd i Sverige. Det ger de cirka 600 entreprenörer i Sverige som för närvarande tillverkar alkoholdrycker goda möjligheter att utveckla sina verksamheter. Varje vuxen person kommer få köpa 0,7 liter sprit, 3 liter vin, 3 liter starköl och 3 liter av andra jästa drycker per gårdsbesök.

Genom att säga nej till gårdsförsäljning visar samtidigt Socialdemokraterna att de inte bryr sig om landsbygden och företagandet. Landsbygden och besöksnäringen förtjänar bättre än så. Att gårdsförsäljning nu införs innebär att ytterligare ett vallöfte från Moderaterna infrias. Med det här förslaget gör vi Sverige lite mer likt resten av Europa och skapar förutsättningar för en växande bransch att fortsätta utvecklas och skapa nya jobb på Gotland.

Johan Hultberg (M)

Gruppledare i Socialutskottet

Jesper Skalberg Karlsson (M)

Riksdagsledamot

Ta ställning och dela artikeln