31 maj, 2023

Moderata ledamöterna från Trafikutskottet på Gotland

Den 29 maj fick vi besök av de moderata ledamöterna från Trafikutskottet.

De har hörsammat vår inbjudan att fördjupa samtalet om färjetrafiken, för att lära sig mer om vad som kan göras på kort och lång sikt.

Under dagen fick ledamöterna träffa gotländska företrädare för idrottsrörelsen, besöksnäringen, lantbruket och transportköpare. De var mycket nöjda med dagen och den heltäckande bild som gavs.

Tack till alla representater som förmedlade en bra och tänkvärd bild utifrån olika behov, i en komplex fråga.

Ta ställning och dela artikeln