17 maj, 2023

Mer ren el för att klara omställningen

Regeringen har godkänt mer vindkraft på åtta månader än den förra regeringen klarade av att godkänna på åtta år.

Vi godkänner nu två nya havsvindparker: Galene med 21 vindkraftverk ett par mil utanför Varberg, och Kattegatt Syd med 80 vindkraftverk lika långt utanför Falkenberg.

Parkerna kan producera el till runt en miljon hushåll — lika mycket som drygt en fullstor kärnkraftsreaktor.

Redan i februari godkände regeringen undervattenskablarna till Kriegers flak så att även den vindkraftsparken äntligen kan byggas. Häromveckan tillsattes en utredning för snabbare och enklare prövning för ny havsbaserad vindkraft. Och bland det första regeringen gjorde när den klev in i Regeringskansliet var att tillföra rejäla resurser för att snabba på processen för att godkänna fler ansökningar om havsbaserad vind.

Vi banar också väg för ny kärnkraft. Vi ändrar det energipolitiska målet till 100 procent fossilfritt — inklusive kärnkraft – vilket riksdagen kommer rösta om redan nu i juni. I början av nästa år blir det tillåtet att bygga ny kärnkraft också på fler och nya platser. Och samarbetspartierna är överens om kreditgarantier till investeringar för kärnkraft.

Vi lägger helt enkelt om den svenska energipolitiken.

Ta ställning och dela artikeln