8 november, 2023

Med tiden fick vi rätt om kärnkraften

Elsystemet måste fungera för att vi ska klara den gröna omställningen, öka konkurrenskraften, skapa fler arbetstillfällen och få rimliga priser för människor och företag. Prognoser visar att dubbelt så mycket el kommer att behövas år 2045. Därför är det helt centralt att politiken ger politiska, regulatoriska och ekonomiska förutsättningar för att utveckla elsystemet.

Tyvärr har det senaste decenniets rödgröna energipolitik lett till något helt annat. I en nyligen publicerad rapport från Riksrevisionen står det svart på vitt att beslut om elsystemet varit reaktiva och bristfälligt underbyggda. Senfärdigt agerande, kortsiktighet och dåliga konsekvensanalyser är de största bristerna, konstaterar myndigheten.

Granskningen som gjorts i rapporten omfattar fem av de politiska beslut som har haft störst inverkan på elsystemet. Huvuddelen av dessa har fattats utan tillräckliga konsekvensanalyser, framför allt när det gäller påverkan på försörjningstryggheten. Exempelvis har höjd effektskatt och höjd energiskatt för fjärrvärme lett till produktionsnedläggningar och effektbrist i flera storstäder.

För oss moderater är detta en sorgesam bekräftelse på att vi hade rätt om kärnkraften. Den förra regeringen ville snabbavveckla kärnkraften och lyckades på kort tid få fyra kärnkraftsreaktorer stängda. På senare tid har resultaten blivit tydliga med rekordhöga elpriser under vintermånaderna. Dessutom gör avvecklad kärnkraft att vi blir beroende av att importera fossil el från utlandet. Effekten kan bli flera miljoner ton koldioxidutsläpp, förvisso utanför Sveriges gränser – men inte till någon nytta för planeten.

Det är övertydligt att Socialdemokraterna, tillsammans med sina rödgröna samarbetspartier, ledde Sverige in i en återvändsgränd när det gäller kärnkraften. De borde medge de allvarliga missbedömningar de har gjort och tänka om.

Vi moderater jobbar nu ihärdigt för att Sverige ska återgå till att vara ett land med tillgång till stabil, billig och ren el. För oss är det tydligt att ny kärnkraft krävs om Sverige ska kunna klara den gröna omställningen, öka konkurrenskraften och skapa fler arbetstillfällen. Så tar vi ansvar för att få Sverige på rätt kurs igen.

Jesper Skalberg Karlsson (M) Riksdagsledamot, Moderaterna Gotland

Mikael Bladh (M) Moderaterna Gotland

Ta ställning och dela artikeln