1 juni, 2023

Maktskiftet var avgörande för Gotland

Insändare från Jesper Skalberg Karlson publicerad på Hela Gotland maj 2023

Vi som bor på Gotland vet att ön har stor potential. Arbetslösheten är låg, inflyttningen är gynnsam och välfärden håller hög kvalitet. Samtidigt gör ö-läget att vi har särskilda förutsättningar när det gäller regional utveckling. Med vår geografi är det tydligt att särskilda insatser krävs.

Den förra regeringen som leddes av Socialdemokraterna och stöttades av Centerpartiet gjorde inte mycket för Gotlands utveckling. Utöver att man ville stänga Bromma flygplats – vilket kraftigt skulle försämra vår tillgänglighet – fattade man också beslut som kraftigt försvårade för Cementa och stenindustrin på norra Gotland. Dessutom fick vi skyhöga elpriser till följd av förtidsavvecklad kärnkraft, och osannolikt höga dieselpriser med reduktionsplikt och skattehöjningar.

Men det var inte bara dessa medvetna attacker mot vår konkurrenskraft som var problemet. Även passiviteten i frågan om den tredje elkabeln till ön var slående. När Svenska Kraftnät år 2017 beslutade att det inte skulle bli någon tredje kabel till ön begravde den rödgröna regeringen frågan i långa utredningar och halvhjärtade projekt. Under hela mandatperioden 2018 – 2022 stod frågan i princip still. Gotlands röst i riksdagen tystnade.

Moderaterna gick till val på att vända utvecklingen i Sverige. På kort tid har den nya moderatledda regeringen fattat beslut som lägger om kursen för både Sverige och vår ö.

Först och främst ska Bromma flygplats finnas kvar, för att säkra inrikesflyget och skapa förutsättningar för elflyg. Regeringen ser också till att priserna på diesel sänks med flera kronor per liter så att fler familjer som är beroende av bilen kan få vardagen att gå ihop. Cementa pekas ut som riksintresse – och Svenska Kraftnät har fått det tydliga uppdraget att säkra Gotlands elförsörjning.

Nyligen har Svenska Kraftnät gett besked att de kommer bygga två nya fastlandskablar till ön, i enlighet med det uppdrag man fått från regeringen. Det är helt avgörande för vår utveckling. Men det visar också att Moderaterna levererar på sina vallöften: på åtta månader har den nya regeringen gjort mer för Gotland än de S-ledda regeringarna mäktade med på åtta år.

Tidplanen för de nya kablarna är att Gotland ska vara anslutet till stamnätet först år 2031. Det är nedslående att det ska ta sån tid. Men tyvärr fick inte Sverige det avgörande maktskiftet förrän 2022, efter fyra år av öronbedövande passivitet i frågor om Gotlands utveckling. Fyra år av förseningar som var helt onödiga och som vi nu betalar priset för.

Jesper Skalberg Karlsson (M)

Riksdagsledamot

Ta ställning och dela artikeln