7 juli, 2022

Moderaterna lovar sänkt dieselpris

Idag skriver Jesper Skalberg Karlsson och Elisabeth Svantesson (M) i Gotlands Allehanda om Moderaternas senaste vallöfte kring bränslepriserna. Du kan läsa artikeln här:

Redan innan Rysslands invasion av Ukraina hade Sverige bland världens högsta drivmedelspriser. Under våren har situationen blivit ännu mer ohållbar. De rekordhöga priserna slår mot alla delar av samhället – barnfamiljer, småföretag och den transporttunga välfärden.

En viktig orsak till att Sveriges höga drivmedelspriser är reduktionsplikten. Våra höga krav på inbladning av biodrivmedel sticker ut både i EU och globalt. Det är bra att Sverige leder klimatomställningen, men reduktionsplikten har lett till mycket högre prisökningar än vad regeringen själva trodde. Vid årsskiftet gick priset över en natt upp med 1,20 kronor som ett resultat av de höjda kraven och då ska nivåerna dessutom höjas betydligt under kommande år. Det är ohållbart.

I tider med hög inflation är det viktigt att politiken bidrar till finansiell stabilitet och inte driver på skenande kostnader. Att sänka reduktionsplikten, och därmed priset vid pump, är just en sådan åtgärd som mildrar inflationen utan att öka statens utgifter.

Sverige behöver en klimatpolitik som effektivt minskar utsläppen, utan att slå undan benen för svenska hushåll. Elektrifieringen av transportsektorn spelar en nyckelroll och går redan i mycket snabbare takt än regeringen förutsett. I slutet av det här året kommer det att gå 20 elbilar per ladduttag i Sverige, upp från sex stycken för fem år sedan. Moderaterna har lagt fram förslag för att bygga ut laddinfrastrukturen och säkerställa en stabil och fossilfri energiförsörjning med utbyggd kärnkraft. På så sätt kan vi effektivt minska transportsektorns klimatavtryck.

Om reduktionsplikten ligger kvar på den bana som gäller idag, och som regeringen står bakom, kommer priset att fortsätta öka. Bensinpriset väntas öka med 3 kronor till 2026 och 5 kronor till 2030. Dieselpriset väntas öka med 5 kronor till 2026 och 9 kronor till 2030. Det är inte rimligt, särskilt inte i en situation när svenska hushåll redan är hårt pressade.

Sveriges reduktionsplikt måste anpassas till nivån i övriga EU för att pressa tillbaka drivmedelspriserna och skapa långsiktiga förutsättningar för både företag och hushåll. Moderaterna föreslår nu att reduktionsnivåerna för diesel och bensin sänks till EU:s miniminivå.

Sammantaget ger förändringarna en prissänkning med minst 5 kr/liter för diesel och 50 öre/liter för bensin. Sverige behöver en politik som stärker ekonomin i en lågkonjunktur, i kombination med effektiva åtgärder för utsläppsminskningar. Det lovar Moderaterna om vi byter regering i höst.

Elisabeth Svantesson (M) 
Ekonomiskpolitisk talesperson

Jesper Skalberg Karlsson (M)
Riksdagskandidat

Ta ställning och dela artikeln