22 juni, 2022

Ett listningstak stärker gotländsk vård

I dagens GT skriver Sara Wilhelmsson (M) och Mikael Bladh (M) om hur ett listningstak stärker gotländsk vård. Du kan läsa artikeln här:

Både svensk och gotländsk sjukvård fungerar bra, om man ser till kvalitet på den vård som levereras. Med medicinsk kvalitet, akut omhändertagande, ny medicinsk teknologi och användande av moderna läkemedel håller hälso- och sjukvården hög nivå. Men det finns brister som vi måst ta hand om, exempelvis kring vårdköer, väntetider och tillgänglighet.

På Gotland har vi en utmaning inom primärvården, där det idag inte finns något tak för hur många människor som kan vara listade hos en enda läkare. Det är ett problem. Om alla ska få vård i tid – och det tycker vi moderater att alla gotlänningar ska få – behöver fler ha en fast vårdkontakt, och varje läkare bör ha en begränsning kring hur många patienter man kan ha listade hos sig.

Därför har Hälso- och sjukvårdsnämnden på Gotland beslutat att Socialstyrelsens riktvärde för antal listade patienter per läkare ska följas, vilket börjar gälla 2 januari nästa år. Det är vitkigt för att städka den sammanhållna vårdkedjan. Fler läkare ska ha en rimlig arbetssituation och fler patienter ska ges vård i tid.

Den här förändringen kommer leda till att Region Gotland behöver anställa fler fasta läkare till vårdcentralerna. Alla vet att det kommer krävas fler läkare i primärvården i framtiden om vi ska kunna uppfylla en god och nära vård. Om fler anställda fasta läkare kan bidra till ett minskat beroende av hyrpersonal så är det mer än välkommet.

Vi har inte råd att fortsätta utreda, fundera och analysera. Det behövs handling här och nu för att säkerställa en god primärvård för alla gotlänningar. Därför har vi fattat beslut om listningstak – och jobbar vidare med att utveckla gotländsk vård för framtiden.

Sara Wilhelmsson (M)
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Mikael Bladh (M)
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Ta ställning och dela artikeln