Regionråd. Andreas Unger, Mariette Nicander, Sara Wilhelmsson

29 april, 2024

Låt gotlänningar fortsätta att elda trädgårdsavfall

Den 22 december 2022 tog regeringen beslut om ändringar i avfallsförordningen för att anpassa sig till EU:s avfallsdirektiv. De nya reglerna trädde i kraft den 1 januari 2024, med syftet att minska förbränning och öka återvinning av bioavfall. Men har detta verkligen inneburit ett totalförbud mot att elda trädgårdsavfall på egen tomt?

Naturvårdsverket har tolkat de nya bestämmelserna så att det i praktiken skulle vara förbjudet att elda trädgårdsavfall som grenar och löv på sin egen tomt. Men denna tolkning både kan och bör ifrågasättas. Branschorganisationen Avfall Sverige menar att Naturvårdsverket gör en strikt tolkning av ”insamling”, och att hopkrattningen av sitt eget trädgårdsavfall inte bör räknas som sådan.

Vad som är klart är att kommuner har möjlighet att fortsätta tillåta eldning av trädgårdsavfall i sina avfallsföreskrifter. Moderaterna på Gotland är tydliga i sin hållning: självfallet ska invånare på Gotland fortsätta att ha rätt att elda upp sitt trädgårdsavfall på sin egen tomt. Det är viktigt att påpeka att det inte är EU-lagstiftningen som är problemet, utan snarare Naturvårdsverkets strikta tolkning av reglerna.

Så, är det EU-regler som är grundorsaken till eldningsförbudet? Nej, EU:s avfallsdirektiv handlar om att uppmuntra återvinning och kompostering, inte om att förbjuda eldning. Är det då regeringens fel? Nej. Det är fortfarande kommuner som beslutar om eldning av trädgårdsavfall. Naturvårdsverket har tyvärr gett intrycket av att det kommer att råda en stor restriktivitet i form av ett generellt eldningsförbud, vilket inte stämmer.

Moderaterna har sett till att Region Gotland att snabbt granskat och tydliggjort sina avfallsföreskrifter, så att invånare på Gotland kan fortsätta att elda sitt trädgårdsavfall på ett sätt som är acceptabelt och inte stör andra. Detta är viktigt både för miljön och för invånarnas möjlighet att sköta om sina trädgårdar på ett hållbart sätt. 

Låt oss tillsammans arbeta för att inte överimplementera EU-lagstiftningen och rensa upp i regelkrånglet, så att gotlänningar kan fortsätta att njuta av sina trädgårdar som de alltid har gjort.

Andreas Unger (M), regionråd
Sara Wilhelmsson (M), regionråd
Mariette Nicander (M), regionråd

Ta ställning och dela artikeln