27 augusti, 2022

Arbetslösheten är låg på Gotland

Idag skriver våra toppkandidater i Gotlands Tidningar om arbetslösheten på Gotland. Du kan läsa artikeln här:

Alla som vill och kan jobba ska ha ett jobb att gå till. Bidrag ska inte betalas ut till människor som kan arbeta – och den som är arbetslös ska få stöd och hjälp att komma åter i arbete. Har ni hört det förut? Det är ingen hemlighet att detta är Moderaternas viktigaste löften i jobbpolitiken, både på nationellt plan och här på Gotland.

På Gotland har vi en genomtänkt och målmedveten politik för full sysselsättning. Genom effektiva utbildningsinsatser, ett välmående näringsliv och samarbete med Arbetsförmedlingen trycks arbetslösheten och utanförskapet tillbaka. Här ska alla barn se sina föräldrar gå till jobbet.

Sveriges Radio rapporterar den 11 augusti om att Gotland har lägst arbetslöshet i landet. Det är utomordentligt bra för vårt samhälle. Särskilt viktigt är det också att ungdomsarbetslösheten är lägst i landet – på 5 procent – betydligt lägre än genomsnittet. Mycket har såklart att göra med en besöksnäring som går för högtryck.

Moderaterna vill att den positiva utvecklingen ska fortsätta. När vi lett Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden de senaste fyra åren har vi haft tydliga prioriteringar. Fler ska jobba och färre ska stå utanför. Det är en bidragande orsak till att Gotland ligger bra till med låga arbetslöshetssiffror. Dessutom har nämnden visat överskott år 2021, till följd av moderat budgetdisciplin.

Den 11 september är det du som väljer om den positiva utvecklingen ska fortsätta eller inte. Vi hoppas du lånar ut din röst till Moderaterna, för säkerhets skull.

Sara Wilhelmsson (M)
#2 på Moderaternas valsedel

Mariette Nicander (M)
#3 på Moderaternas valsedel

Håkan Onsjö (M)
#4 på Moderaternas valsedel

Inger Harlevi (M)
#5 på Moderaternas valsedel

Ta ställning och dela artikeln