20 augusti, 2022

Ta tillbaka Kultur- och fritidsnämnden

Idag skriver våra fem toppkandidater till regionfullmäktige i Gotlands Allehanda, om att återinföra Kultur- och fritidsnämnden på Gotland. Du kan läsa artikeln här:

Gotland är kultur! Från de äldsta minnena från stenåldern till dagens livaktiga kulturliv. Allt andas kultur! Därför förtjänar kulturen en stark ställning i den gotländska politiken.

Under förra mandatperioden fattades beslut om att lägga ner Kultur- och Fritidsnämnden. En kultur- och fritidsberedning skulle under Regionstyrelsens hägn hantera dessa frågor. Det lät bra att kulturen skulle komma närmare de regionala utvecklingsfrågorna. Men vi ser nu att det var fel att lägga ner den egna nämnden. Moderaterna vill återinföra en Kultur- och Fritidsnämnd för att ge de frågorna den dignitet de förtjänar. Kulturpolitiken har hamnat i skymundan. Studieförbundens verksamhet har hamlat mellan stolarna mellan gymnasie- och vuxennämnden och kulturberedningen. Listan på negativa konsekvenser av nämndens nedläggning kan göras lång. Moderaterna vill ändra på det och ge kulturen dess rättmätiga betydelse i den gotländska politiken.

Gotlandsmoderaterna

Inger Harlevi

Håkan Onsjö

Mariette Nicander

Andreas Unger

Sara Wilhelmsson

Ta ställning och dela artikeln