24 april, 2022

Korta väntetiderna för pass på Gotland

I en nyligen publicerad artikel skriver Jesper Skalberg Karlsson (M) och Johan Forssell (M) om passkrisen. Du kan läsa artikeln här:

Påskresan inställd? Sommarplanerna hotade? Tacka regeringen för det. Polisen har länge varnat för att köerna för att förnya pass skulle kunna bli långa efter pandemin – ändå har tillräckliga åtgärder uteblivit. Följden har blivit att familjer nu tvingas resa tvärs över landet för att kunna förnya sina pass. ”Passturism” har blivit ett uttryck. Nu krävs åtgärder för att effektivisera passhanteringen på både kort och lång sikt.

Sommaren och semestrarna står snart för dörren. Även om vi alla vet att sommaren på Gotland är fantastisk så är det många som planerar en efterlängtad utlandsresa, särskilt efter att restriktionerna med anledning av pandemin nu lättats. Och det borde inte vara ett problem – men det är det för den som först behöver förnya sitt pass. I flera län kan man få vänta långt in på hösten, eller fram tills nästa år, för en tid. Nästa lediga tid på Gotland är i slutet av november.

Regeringen måste omedelbart ta fram en handlingsplan för att väsentligt korta väntetiderna för att få ut ett nytt pass. Här och nu handlar det bland annat om att ge Polisen ett tydligt uppdrag att utöka öppettiderna – t.ex. till kvällar och helger. Vidare måste regeringen se till att alla möjligheter att sälja passtider vidare i en parallell andrahandsmarknad stoppas. Det är bra att Polisen har uppdaterat sina system så att det nu krävs för- och efternamn samt en kontrollmekanism mot robotar. Men mer kommer att krävas.

På längre sikt behöver Polisens uppdrag renodlas. Fokus för Polisen måste vara att förebygga, ingripa mot och utreda brott. Detta är särskilt viktigt i ett läge där dödsskjutningarna är fler än någonsin tidigare. Moderaterna har sedan innan förra valet föreslagit en renodling av Polisens uppgifter – att bland annat passhanteringen ska flyttas till en annan myndighet. Den nuvarande situationen har lett till att Polisen tvingas prioritera ner mindre brottslighet för passhanteringens skull. Det är inte rimligt att brottsbekämpning riskerar att bli lidande när Polisen gör allt de kan för att lösa passkrisen.

Ytterst faller ansvaret för passkrisen på regeringen. Att man inte ”såg det komma” duger inte som förklaring när Polisen varnat för detta scenario i över ett års tid. Sverige är inget U-land – att kunna förnya sitt pass utan att behöva vänta i ett halvår borde vara en självklarhet. En moderatledd regering kommer efter valet att prioritera en renodling av polisens uppdrag så att både brottsbekämpning och passhantering kan ske så effektivt som möjligt.

Johan Forssell (M)
Rättspolitisk talesperson

Jesper Skalberg Karlsson (M)
Riksdagskandidat

Ta ställning och dela artikeln