3 september, 2022

Jämställdhet är frihet!

I dagens upplaga skriver företrädare för Moderatkvinnorna Gotland om hur friheten kan stärkas för fler. Du kan läsa artikeln här:

Sverige är ett av världens mest jämställda länder, men på flera håll går utvecklingen åt fel håll.Otryggheten ökar vilket gör att vi blir begränsade i hur vi lever våra liv.I dag uppger varannan ung kvinna att hon är rädd för att vistas i sitt eget bostadsområde sent på kvällen. Detta gör att många kvinnor väljer bort kvällsaktiviteter utanför hemmets väggar. Detta är inte frihet.I Sverige lönearbetar kvinnor i lägre utsträckning än män. Att ha ett arbete är en fråga om både frihet och jämställdhet. När kvinnor arbetar och tjänar egna pengar ökar självbestämmandet. Vi är övertygade om att jämställdhet även är bra för samhället i stort. Om kvinnor skulle lönearbeta i lika stor utsträckning som män, skulle exempelvis Sveriges BNP öka med över 400 miljarder kronor per år.

Att ha ett eget arbete som genererar en egen inkomst, skulle göra så att fler vågar (och kan) välja vem de vill dela sitt liv mer. I dag uppger en av fem kvinnor att de inte skulle ha råd att skilja sig. Detta leder till att alltför många kvinnor sitter fast i förhållande som inte är bra för dem.

Våldtäktsanmälningarna ökar, våld i nära relation med dödlig utgång ökar och mycket tyder på att även hedersförtryck ökar. I dag är det endast 5 av 100 anmälda våldtäkter som klaras upp. Det är ett svek mot de kvinnor som får leva med känslan av att inte ha någon på sin sida.Jämställdhet för oss är att alla ska ha samma valmöjligheter i livet, och därmed kunna göra sina egna livsval. Därför vill Moderaterna bekämpa de ofriheter som begränsar kvinnor i dag.

Lina Runander
Ordf Moderatkvinnorna Gotland

Michaela Challnius
Vice ordförande Moderatkvinnorna Gotland

Mariette Nicander
Moderatkvinnorna Visby

Britta Stridh
Moderatkvinnorna Norra Gotland

Ta ställning och dela artikeln