5 augusti, 2022

Inför ett nytt äldrefridsbrott

Moderaterna tar frågan om äldres trygghet på stort allvar. Det är en mångfacetterad problematik – som måste adresseras. Läs gärna om vårt reformpaket på området, som presenteras i dagens GA av Monica Westfält-Nilsson med flera. Du kan läsa texten här:

Otryggheten ökar i Sverige. 2022 ser ut att bli ett tragiskt rekordår för antalet dödsskjutningar och nyrekryteringen till gängen visar inga tecken på att avta, tvärtom. När kriminaliteten flyttar fram sina positioner är det alla skötsamma människor som får betala priset.

Samtidigt är problemen mångfacetterade. I skuggan av skjutningarna ser vi nu flera exempel på brottslighet som riktas mot äldre personer. Bland annat genom att okända personer tränger in i bostaden för att stjäla pengar eller värdesaker. Också telefonbedrägerierna ökar kraftigt i antal. Enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet har 17 procent – eller var sjätte person – i ålderskategorin 65–84 år eller äldre blivit utsatta för brott under det föregående året.

I Sverige ska alla människor kunna känna sig trygga, inte minst de som är äldre. En ny, borgerlig regering efter höstens val kommer aldrig acceptera en situation där den som har jobbat och bidragit till samhället under hela sitt liv inte kan känna sig trygg. Vi kommer vända den dystra utvecklingen genom ett samlat reformpaket i fyra steg. 

1. Ett nytt ”äldrefridsbrott” ska införas. Sverige bör stärka skyddet för äldre genom att införa ett helt nytt äldrefridsbrott. Konkret handlar det om en ny typ av straffskärpningsregel som träffar alla typer av brott där brottsoffret är en äldre person. Regeln kommer innebära att straffet skärps avsevärt för brott då en äldre person är brottsoffer. Skärpningen ska inte bara öka i proportion till brottets art utan också till brottsoffrets ålder.

2. En nationell satsning för att utreda bedrägeribrott och annan brottslighet mot äldre. En viktig del av arbetet för att utreda bedrägeribrott mot äldre utförs av den så kallade CIRCA-gruppen, Polisens specialgrupp som utreder seriebrottslighet mot äldre. Vi vill ge CIRCA-gruppen ökade resurser för att kunna växa i den utsträckning som brottsutvecklingen kräver. 

3. En stödlinje för äldre brottsoffer. Det finns i dag vissa ideella stödlinjer som bistår äldre som utsatts för brott. I länder som Norge, Storbritannien och Australien har staten tagit ett ansvar för att ge brottsutsatta äldre stöd med praktisk rådgivning och information, bland annat om rättsprocessen och om vilka myndigheter den hjälpsökande kan kontakta. Vi vill pröva om en liknande statlig stödlinje bör införas i Sverige.

4. Rätten till målsägandebiträde för äldre brottsoffer ska utökas. I dag är det inte självklart att äldre som utsätts för brott får ett målsägandebiträde. Moderaterna vill att samma regler ska gälla för äldre som för brottsoffer som utsatts för ett sexualbrott. Detta innebär att om förundersökning har inletts eller återupptagits ska ett målsägandebiträde förordnas för den som har fyllt 67 år, oavsett vilket brott misstanken avser, om det inte är uppenbart att målsäganden saknar behov av ett sådant biträde. 

Socialdemokraterna har haft åtta år på sig att få bukt med brottsligheten. Verkligheten visar att Magdalena Andersson och Morgan Johansson har misslyckats. Situationen är dock inte hopplös. Det går att göra Sverige till ett tryggare land. 

Moderaterna kommer göra vad som krävs för att återupprätta medborgarnas trygghet. Med vår politik kommer Sverige att få äldrefrid.

Ulf Kristersson (M)
Partiledare

Margareta Pålsson (M)
Ordförande Moderata seniorer

Monica Westfält-Nilsson (M)
Moderata seniorer, Gotlands län

Ta ställning och dela artikeln