2 september, 2022

Har du råd med fyra år till?

Idag skriver Gotlandsmoderaternas toppkandidat till riksdagen, Jesper Skalberg Karlsson, om behovet av en ny finanspolitik och fler reformer för att stärka hushållens ekonomi. Du kan läsa artikeln här:

4 351 kronor i månaden, så mycket har kostnaderna för räntor, el och drivmedel ökat för en familj i villa på Gotland de senaste åtta åren. Det är åtta år sedan Magdalena Andersson tillträdde som finansminister och sedermera statsminister. Har du råd med fyra år till?

Enligt Konjunkturinstitutet går Sverige in i en lågkonjunktur redan i år. Samtidigt har åtta år av skattehöjningar redan gröpt ur hushållens ekonomi. Lägg därtill dyrare räntor, dyrare el och dyrare bränsle. Det blir har helt enkelt blivit dyrare att vara svensk, och mycket pekar i fel riktning. För en familj som bor i villa på Gotland och har bil har kostnaderna för räntor, el och drivmedel ökat med 4351 kronor i månaden sedan Magdalena Andersson tillträdde som finansminister och sedermera statsminister. Har du råd med fyra år till?

Vi moderater menar att utvecklingen är orimlig och att hushållens ekonomiska oro måste tas på allvar. Därför har vi presenterat ett paket av åtgärder för att stärka hushållens ekonomi.

  • En ansvarsfull finanspolitik. Moderaterna har hanterat svåra ekonomiska tider innan, inte minst 2008, och då med ett gott resultat. Vi vet vad som behöver göras. Sverige behöver en ansvarsfull finanspolitik, där överskottsmålet värnas. Därför är alla våra föreslagna skattesänkningar finansierade fullt ut. Socialdemokraterna föreslår, i motsats till detta, att staten ska låna ännu mer pengar. Något som bara skulle elda på inflationen.
  • Lägre elräkning. Sverige behöver en pålitlig elförsörjning som är både fossilfri och kostnadseffektiv. Vi behöver el även när det inte blåser och solen inte skiner, därmed räcker det inte att satsa på vind- och solkraft. Sverige behöver mer kärnkraft. Därtill behöver elnäten förstärkas och byggas ut, så att överskott på el i en del av landet kan skickas till andra delar där behoven är större.
  • Lägre bränslepriser. Den svenska reduktionsplikten sticker ut. Just nu är det svenska kravet 30,5 procent biodrivmedel i dieseln, trots att EU endast kräver 6 procent. Till år 2030 ska reduktionsplikten i Sverige, med nuvarande bana, höjas till 66 procent. Detta kan ställas mot EU:s förslag på 13 procent. I ett läge med skyhöga drivmedelspriser är det inte rimligt att behålla reduktionsplikten på den höga nivå som Sverige valt. Moderaterna vill sänka Sveriges reduktionskrav till EU:s nivå. Det skulle innebära att priset på till exempel diesel sänks med minst 5 kronor vid pump. Vilket skulle stärka hushållens ekonomi och landets konkurrenskraft.

En röst på Moderaterna är en röst för stabila statsfinanser och stärkt hushållsekonomi. Nu får vi ordning på Gotland och Sverige.

Jesper Skalberg Karlsson (M)
Riksdagskandidat

Ta ställning och dela artikeln