7 juni, 2022

Gotland är värt att försvara

Den 7 juni skriver Moderaternas toppkandidat till riksdagen, Jesper Skalberg Karlsson, i Gotlands Allehanda. Du kan läsa artikeln här:

Så sent som den 30 maj stod Centerpartiets utrikespolitiska talesperson på Försvarshögskolan och bedyrade att partiet vill höja försvarsanslagen till 2 procent av BNP senast år 2025. Men den 31 maj bytte partiet fot, och den gotländska riksdagsledamoten Lars Thomsson (C) meddelade att partiet ställer sig bakom vänsterregeringens förslag om att skjuta fram satsningarna till 2028 istället. Att nå målet om 2 procent till 2025, vilket partiet tyckte dagen innan, kallades nu ”oseriöst”. Sådana helomvändningar är inte vackra.

Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna vill fortfarande att försvarsanslagen ska uppgå till 2 procent av BNP senast år 2025. Med en sådan ökning av anslagen når Sverige de av Nato uppsatta målen, kan anskaffa material i högre takt och utöka sin verksamhet för att stärka svensk säkerhet.

Det är inte enkelt att utöka försvarets verksamhet på kort tid. Att få in lämpliga personer i verksamheten, genomföra grundutbildning och anskaffa materiel är tidsödande. Just därför är det viktigt att det finns en ordentlig ekonomi för att göra det språng som behövs. Med det bemyndigande som Moderaterna med flera föreslagit finns möjlighet att växa så snabbt man kan.

Tyvärr stoppas detta nu av vänsterpartierna som gjort gemensam sak och skjuter fram viktiga försvarssatsningar. Med en smalare budgetram kommer Försvarsmakten hamna sist i kön när materiel ska anskaffas, eftersom många länder just nu ökar sina inköp på grund av kriget i Ukraina. Det är beklagligt att Centerpartiet valt bort sin egen politik till förmån för att blidka sina nya samarbetspartier.

Moderaterna anser att Gotland är värt att försvara. Om jag blir riksdagsledamot i höstens val lovar jag att fortsätta mitt arbete för att vår motståndskraft ska stärkas. Det handlar om att ge Försvarsmakten tillräckliga resurser för att upprätthålla en god verksamhet och stärka svensk säkerhet. Men det handlar också om en tredje elkabel, en gotländsk reservhamn och investeringar i vår flygplats. Tre avgörande investeringar som kan göra Gotland mindre sårbart för kriser – men som bromsas av nuvarande regering.

Jesper Skalberg Karlsson (M)
Riksdagskandidat

Ta ställning och dela artikeln