8 april, 2022

Gotland är värt att försvara

I dagens GA kan man läsa en aktuell artikel av vår toppkandidat till riksdagen, Jesper Skalberg Karlsson. Du kan också läsa artikeln här:

Putin-regimens invasion av Ukraina har skapat den största säkerhetspolitiska krisen i Europa sedan andra världskriget. Kretsen kring Rysslands ledare bär ansvaret för tusentals döda och miljoner människor på flykt. Det barbariska våldet mot den ukrainska civilbefolkningen måste upphöra och därefter straffas i Internationella domstolen i Haag.

Aggressionen mot Ukraina understryker också hur sårbart Sverige är. I mars flög ryska plan utanför Gotland, beväpnade med vad TV4 menar är taktiska kärnvapen. Oavsett riktigheten i den uppgiften finns det skäl att omvärdera den syn på Ryssland som varit gällande i Sverige under de senaste decennierna. En granne som delar vår syn på fred och demokrati beter sig inte på det vis som den ryska regimen gör.

Tiden av evig fred är förbi. Med det sagt måste också tiden av svensk naivitet vara förbi. Det var ett socialdemokratiskt misstag att 2005 lägga ned Gotlands regemente och därmed avsluta Försvarsmaktens permanenta närvaro på ön. Det är nu åtgärdat genom försvarets återetablering. Men mer behövs om Sveriges försvar ska kunna säkra vårt lands gränser och vår befolknings rätt att leva som de vill, när vår granne i öst nu agerar allt mer irrationellt.

Moderaterna vill successivt öka försvarsanslagen till motsvarande två procent av BNP. Det tycker vi är en bättre prioritering än friår, familjevecka och dyra höghastighetståg med tveksam miljönytta. Därutöver startar vår partiledare Ulf Kristersson nu en arbetsgrupp, gemensamt med finska Samlingspartiet, för att förbereda ett svenskt-finskt Natomedlemskap. Nato är den försvarsallians som bäst speglar våra svenska värderingar om frihet och demokrati.

Om jag väljs till riksdagsledamot i höst kommer jag också återuppta mitt arbete för att stärka försvaret av Gotland. En mekaniserad bataljon, väl utbyggd värnpliktsverksamhet och förstärkt förmåga att understödjas av förband via färja och flyg är grundplattan. Därefter bör ytterligare förmågor läggas till succesivt till år 2030, samtidigt som det civila försvaret ges bättre förutsättningar.

Putin-regimens invasion av Ukraina har skapat den största säkerhetspolitiska krisen i Europa sedan andra världskriget. Hur vi agerar i den här situationen kommer ange riktningen för Sverige och Europa under kommande decennier. Därför vill Moderaterna höja försvarsanslagen och fördjupa samarbetet med länder som delar våra värderingar om frihet och demokrati. Så tar vi ansvar för svensk säkerhet.

Jesper Skalberg Karlsson (M)
Riksdagskandidat

Ta ställning och dela artikeln