16 februari, 2022

Öström: Fortsatt god ekonomisk hushållning

I dagens GA skriver Rolf Öström om Socialnämndens resultat för året 2021. Du kan läsa artikeln här:

När Moderaterna och övriga Alliansen utgjorde gotländsk opposition under 2010 – 2018 hade vi ofta synpunkter på hur de rödgröna hanterade Region Gotlands ekonomistyrning och planering. Vi kritiserade vid ett flertal tillfällen de återkommande underskotten i nämnderna, men också den dåliga planeringen för utbyggd VA-infrastruktur och tillgången på byggklar mark. Att detta är frågor som kräver planering över mandatperioderna – och alltså inte kan lösas från år till år – är en självklarhet.

Ett annat område där rödgröna politiker inte tog sitt ansvar var i Socialnämndens arbete. När vi under förra mandatperioden kritiserade de rödgrönas budgetdisciplin fick vi höra att det var svårt, jobbigt och rentav omöjligt att hålla budgeten i Socialnämnden.

Men under den här mandatperioden har vi i Alliansen gjort ett stort arbete för att vända skutan rätt. Redan i 2019 års bokslut, det första med en moderatledd socialnämnd, hade underskott vänts till överskott. Med beslutsamma politiker och kunniga medarbetare kunde nämnden gå från ett underskott på 30 miljoner (!) år 2018 till ett överskott på cirka 5 miljoner år 2019. De rödgröna menade att detta berodde på tur; men år 2020 fortsatte överskottet öka till cirka 16 miljoner kronor.

När vi nu lägger 2021 till handlingarna kan vi se att året inneburit ett överskott på 39 miljoner kronor. Det är pengar som ska komma äldre till del: med sunda överskott i regionen säkrar vi finansiering till att bygga ut nuvarande äldreboenden och att bygga helt nya. Det är nödvändigt att bygga ut antalet platser på grund av den demografiska utvecklingen med allt fler äldre.

Alliansens ledamöter i nämnden och de medarbetare som utgör förvaltningen, förtjänar ett erkännande för detta. Man har på kort tid visat att Socialförvaltningen kan följa samma budgetarbete som övriga delar av regionen har, med goda resultat. Och under 2022 fortsätter vi arbetet med att värna valfriheten, stärka kvaliteten och bygga ut äldreomsorgen. Det är så vi ser till att det ska vara tryggt att åldras på Gotland.

Rolf Öström (M)

Ordf. Socialnämnden

Ta ställning och dela artikeln