12 maj, 2022

Förlorade år för Östersjön

I Gotlands Allehanda den 6 maj skriver Jesper Skalberg Karlsson och Betty Malmberg om havspolitiken. Du kan läsa artikeln här:

Tvärtemot vad regeringen säger så prioriterar de varken havsmiljö eller småskaligt fiske. Deras politik karakteriseras i stället av tomma löften och ett förhalande av viktiga frågor. Nu senast genom att den utlovade Havsmiljöpropositionen gick upp i rök. Det håller inte, eftersom det innebär många förlorade år för Östersjön – vårt unika innanhav där ekosystemet är i kraftig obalans.

För några år sedan ledde regeringens passivitet till ett totalt fiskestopp för torsk och risken är stor att sill- och strömmingsbestånden ska gå samma öde till mötes. Sillar som fångas idag är små och magra, vilket påminner om läget för torsken innan beståndet kollapsade helt. Läget är allvarligt på flera sätt då sill och strömming är själva basen i ekosystemet – som föda åt andra fiskar, fåglar och däggdjur. Hoten blir därmed påtagliga för hela havs- och skärgårdsmiljön.

Moderaterna har länge varit oroade över läget för Östersjön. De senaste åren har vi därför avsatt mer medel för havsforskning samtidigt som vi har drivit på regeringen för att de ska öka skyddet för kustlekande bestånd av sill och strömming. Men inget har hänt.

Havs- och vattenmyndigheten har i en ny rapport föreslagit just det som fiskare, forskare och moderater har fört fram de senaste åren: att trålgränsen i Östersjön bör flyttas ut så att sill och strömming får ökat skydd för att leka och växa sig stora. Man föreslår att större fartyg inte ska tillåtas fiska innanför trålgränsen och att regeringen omgående ska få till en process så att även finska och danska fartyg omfattas.

I över två år har den rödgröna regeringen hukat för dessa frågor med hänvisning till att man vill vänta på en utredning, den utredning som nu har lagts fram. När nu även regeringens egen expertmyndighet föreslår det som forskare, fiskare och andra har sagt i åratal, borde de inte kunna gömma sig längre.

På bordet finns åtskilliga förslag som är redo att genomföras. Nu måste regeringen agera. Men inte genom fagert tal och förhalningsteknik, utan med konkret handling. Vi moderater kommer fortsätta att driva på för att 2022 ska bli en vändpunkt. Det är ett måste för Östersjöns ekologiska balans, de kustsamhällen som utvecklas genom fiske och för kommande generationers bästa.

Betty Malmberg (M)
Riksdagsledamot Östergötland

Jesper Skalberg Karlsson (M)
Riksdagskandidat Gotland

Ta ställning och dela artikeln