25 augusti, 2022

S färjeförslag hänger inte ihop

Idag svarar Johan Thomasson (M) på Ulla Petterssons (S) artikel i GA, angående färjetrafiken och långsamma avgångar. Du kan läsa artikeln här:

Ulla Pettersson (S) skriver i Gotlands Allehanda den 20 augusti att jag signalerar en oenighet som inte finns, när jag påpekar att Socialdemokraterna öppnat för att vissa turer i Gotlandstrafiken ska gå långsamt. Det är ett märkligt påstående.

Socialdemokraterna skriver i sitt valprogram för årets val att man vill ha kompletterande ”gröna” turer i Gotlandstrafiken, det vill säga långsamma avgångar. Det är ett nytt besked från Socialdemokraterna, och ett brott mot tidigare ingångna avtal.

I dokumentet som alla partier står bakom, det som kallas De Gotländska Ståndpunkterna, som tagits fram i dialog med näringsliv och föreningsliv, står följande: ”Färjeöverfarten ska ta högst tre timmar och utvecklas mot ännu snabbare. Det ska gälla alla dagar året om på båda linjerna.” Detta löfte bryter Socialdemokraterna mot när de föreslår långsamma avgångar – oavsett om det är kompletterande avgångar eller ej.

Sen kan man verkligen fundera på hur S-förslaget om långsamma avgångar ska gå till i praktiken. Om bastrafiken ska fungera som idag och kompletteras med en långsam båt som går andra tider – blir det verkligen en miljövinst? Om resenärer som idag reser med Gotlandstrafiken under vinterhalvåret ska spridas ut på halvfulla båtar lär det inte bli någon miljövinst. Tvärtom faktiskt, eftersom utsläppen per resenär ökar när avgångar inte fylls med resenärer.

Det verkar kort sagt som att Socialdemokraterna inte riktigt tänkt igenom sitt förslag. Kanske är det också därför man försöker med dimridåer när vi som vill ha snabba och billiga överfarter för det på tal.

Johan Thomasson (M)
Moderaterna Gotland

Ta ställning och dela artikeln