cancervård

2 oktober, 2023

Dubblerad satsning på cancervården

Cancer berör alla. Majoriteten av alla svenskar har antingen drabbats, kommer drabbas eller har någon när och kär som drabbats. Cancervården och barncancervården har länge varit en prioriterad fråga för Moderaterna, och är även en högt prioriterad fråga för regeringen.

Regeringen dubblerar därför satsningen på cancervården med ytterligare 500 miljoner per år fram till 2026. Satsningen görs för att ge möjlighet till att genomföra en ambitionshöjning inom cancervården och barncancervården samt för att uppdatera den nationella cancerstrategin inklusive barncancer. Regeringen avsätter sedan tidigare 500 miljoner per år för åtgärder för en bättre cancervård samt 25 miljoner kronor fram till och med 2027 för att utrota livmoderhalscancer. Totalt avsätts därmed 1 025 miljoner kronor per år till och med 2026 för att stärka cancervården.

Regeringen kommer även parallellt med arbetet kring den nationella cancerstrategin att fortsätta med riktade satsningar inom särskilda fokusområden. Aktiva överlämningar mellan barncancervården och vuxencancervården ska vara en självklarhet, väntetiderna ska kortas och samverkan kring och uppföljningen av rehabiliteringvården ska stärkas.

Cancer är idag den andra vanligaste dödsorsaken i Sverige efter hjärt- och kärlsjukdom. Inom en snar framtid väntas den bli den absolut vanligaste. För att motverka denna utveckling, samt för att säkerställa att personer som drabbas ges möjlighet att leva ett liv med hög kvalitet, ska satsningen leda till en ambitionshöjning inom cancervården och barncancervården.

Fler som får ett cancerbesked ska överleva. Regeringens ökade satsning på cancervården och barncancervården är viktiga för att förverkliga den ambitionen.

Jesper Skalberg Karlsson (M)

Riksdagsledamot

Mikael Bladh (M)

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Ta ställning och dela artikeln