Andreas Unger i talarstolen i Regionfullmäktige

27 mars, 2024

”Det är viktigt att vallöften följs upp, så att alla kan se att partiernas löften betyder något”

För oss är vallöften löften

På regionfullmäktige den 25 mars ställde ledamoten Sara Lidqvist (KD) ett stort antal frågor till mig i en interpellation, som rörde byggandet av bostäder på Gotland. Bakgrunden var den reformrapport vi Gotlandsmoderater presenterade i april år 2022, där vi presenterade fem förslag kring ökat byggande som vi vill arbeta för under mandatperioden 2022 – 2026. Det är välkommet att oppositionen ställer den här typen av uppföljande frågor kring förslag vi presenterat.

I den rapport vi moderater presenterade nämnde vi fem fokusområden: att utveckla internkulturen på Samhällsbyggnadsförvaltningen, att arbeta för att halvera mängden prickad mark i detaljplaner, att förbättra interna rutiner, att använda kompetens från fastlandet och att starta en bygglovsberedning. Dessa fem områden menade vi skulle vara basen i ett samspelskontrakt mellan politiker, tjänstemän och medborgare för att vi ska kunna utveckla Gotland tillsammans. Precis som alla vallöften var vår ambition att detta skulle ta en mandatperiod att genomföra.

Som debatten i regionfullmäktige också visade på är vi på god väg. Inom de fyra första områdena har vi tagit stora steg, bara 15 månader efter att jag tagit över ordförandeklubban i Miljö- och byggnämnden. I det sammanhanget ska också sägas att jag inte är ensamt ansvarig för detta – både tjänstemän inom förvaltningen och mina kollegor från det politiska styret gör stor skillnad till det bättre. Gott samarbetsklimat skapar vi tillsammans.

Angående det sista förslaget från Moderaterna, att införa en bygglovsberedning, får erkännas att någon sådan inte skapats. Däremot har mark- och exploateringskompetenserna på samhällsbyggnadsförvaltningen samlats i en exploateringsgrupp, vilket är en förändring till det bättre. Vidare deltar samhällsbyggnadsförvaltningen på Näringslivsberedningens möten. Jag vill därför mena att intentionen till stor del är uppfylld.

Det är viktigt att vallöften följs upp, så att människor kan se att partiernas löften faktiskt betyder något. Därför välkomnar jag ledamoten Lidqvists (KD) frågor. Jag hoppas också att andra partiers löften – om att öppna Romabadet på nytt eller om att bygga ett parkeringshus vid lasarettet – följs upp på samma vis. 

Andreas Unger (M)

Regionråd

Ta ställning och dela artikeln