DCA avtalet stärker Gotlands säkerhet

1 april, 2024

DCA avtalet stärker Gotlands säkerhet

Ett godkännande av DCA-avtalet (Defence Cooperation Agreement) med USA skulle stärka Sveriges säkerhet avsevärt. Avtalet innebär att USA får möjligheten att placera soldater och förhandslagra materiel på upp till 17 olika områden och anläggningar som Försvarsmakten ansvarar över i Sverige. Detta ska ske i nära samarbete och i samförstånd med svenska staten. Ett av dessa områden ligger på Gotland. Det är ännu inte klart om vi kommer se utländsk närvaro på Gotland då det inte nödvändigtvis kommer bli amerikanska förband på alla utpekade anläggningar och områden. 

Vad som är tydligt är att Gotlands och Sveriges säkerhet stärks genom detta avtal. Att Gotland utpekas i avtalet är också ett tecken på garnisonen/områdets strategiska betydelse. Avtalet skapar förutsättningar för mer kontinuerligt samarbete och möjliggör för amerikansk militärt stöd och förstärkningar för det fall säkerhetsläget så kräver. Det ger oss också bättre möjligheter att både få och ge stöd till våra allierade i närområdet. Det ökar också jobbmöjligheterna i kommunen genom nya behov av leverantörer och eventuell infrastrukturutbyggnad. 

Sverige är inte ensamt om att teckna ett DCA-avtal med USA. Under 2023 tecknade både Finland och Danmark nya avtal med USA som öppnade för mer amerikanskt engagemang i länderna och regionen. Även Norge uppdaterade sitt avtal nyligen. Detta görs för att avtalen stärker säkerheten i Norden och i vårt närområde. Det är tröskelhöjande och stabiliserande då dessa samarbeten stärker norra Europas samlade försvarsförmåga.

Avtalen sluts mot bakgrund av att vårt närområde blivit mer osäkert. Det är Ryssland som står för hotbilden och som invaderar och ockuperar andra länder. Ryssland kommer med stor sannolikhet utgöra ett stort hot mot Europa under en längre tid framöver och då behövs det vidtas åtgärder som stärker Sverige och regionens kollektiva försvarsförmåga. DCA-avtalet tillsammans med medlemskap i Nato och den historiskt stora upprustningen av försvaret stärker Sveriges säkerhet.

Andreas Unger (M), Regionråd

Mariette Nicander (M), Regionråd

Sara Wilhelmsson (M), Regionråd 

Ta ställning och dela artikeln