21 mars, 2022

Dags för nästa steg mot Arenastaden Visborg

I dagens GA skriver Andreas Unger och Niklas Carlberg om behovet av en ny ishall. Du kan läsa artikeln här:

I valet 2018 presenterade Moderaterna sin inriktning för sport- och friluftsanläggningar på Gotland. Vi sa redan då att Gotland behöver ett nytt badhus som ersätter Solbergabadet och att den gamla ishallen på Rävhagen behöver ersättas. Mycket har hänt sedan dess – inte minst med coronapandemin – men vi har hållit kursen.

Det första vi gjorde under mandatperioden var att slänga förslaget om ett nytt äventyrsbad i papperskorgen. Vi tycker inte att det är aktuellt att lägga över 300 miljoner på ett äventyrsbad när det redan finns bra alternativ på den privata marknaden i form av Kneippbyn. Tillsammans med Alliansen har Moderaterna istället genomfört en utredning om ett mer ekonomiskt hållbart badhus, vilket lett till att prislappen för nytt bad sänkts med cirka 100 miljoner kronor. Det motsvarar de behov som Gotland har när det gäller exempelvis föreningsliv, idrottsundervisning i skolan och simträning.

När klubban föll i bordet år 2021 blev beslutet att ett nytt bad ska förläggas vid Solberga i Visby. Vi hade hoppats kunna bygga ett nytt bad på Visborgsområdet i anslutning till en ny ishall – men tyvärr visade det sig att marken inte var lämplig för ett badhus. Att den möjligheten försvann fick däremot inte betyda att allt skulle skjutas upp ytterligare ett decennium. Därför ställde vi oss bakom beslutet och ser fram emot ett nytt bad i Visby som ersätter det gamla Solbergabadet.

Men ishallen då? Det behovet finns fortfarande kvar. Ishallen på Rävhagen har många år på nacken, dras med renoveringsbehov och har inte alla funktioner som efterfrågas. En bra väg framåt är därför att under kommande mandatperiod fatta beslut om en ny ishall. Med en ny och ändamålsenlig ishall i anslutning till ICA MAXI Arena och den planerade gymnastikhallen på Visborg kan vi skapa stordriftsfördelar för idrotts- och föreningslivet. Det vore ett viktigt steg mot att slutföra byggnationen av Arenastaden Visborg.

En förstudie om vilka isytor som behövs på Gotland har nyligen påbörjats inom regionstyrelseförvaltningen och skall genomföras under 2022. Det är en bra början. Men mer behöver göras under nästa mandatperiod: beslut om ny ishall behöver fattas och ett samlat grepp tas om sport- och friluftsanläggningar. Det vore bra för hela Gotland.

Andreas Unger (M)
Regionstyrelsen

Niklas Carlberg (M)
Kultur- och fritidsberedningen

Ta ställning och dela artikeln