16 maj, 2022

Centerpartiet strider för Miljöpartiets förslag

I dagens GT skriver Håkan Onsjö om det aktuella strandskyddsförslaget som ligger på riksdagens bord. Du kan läsa artikeln här:

När Centerpartiet lämnade Alliansen för att istället bli en socialdemokratisk dörrmatta så gjorde man det mot löften om att strandskyddet ska reformeras. Centerpartiet gick med på att släppa fram Socialdemokraterna och Miljöpartiet till regeringsställning flera gånger om, i utbyte mot löften om att strandskyddslagstiftningen skulle bli mindre restriktiv. Men det har inte blivit verklighet och det ser man tydligt när man granskar det förslag som hamnat på riksdagens bord.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet tillsatte utredningen om ett nytt strandskydd utifrån sina utredningsdirektiv. När utredningen efter lång tid presenterats står det klart att förändringarna som de rödgröna föreslår inte passar retoriken från Centerpartiet.

I förslaget ska kommuner bara kunna ansöka om att få strandskyddet hävt i områden där tillgången på obebyggd mark är god och där efterfrågan för bebyggelse samtidigt är låg. Man ska alltså tillåta lite byggnation där ingen vill bygga. Utöver det har regeringen också lagt ett förslag om förstärkt strandskydd där efterfrågan på mark för fritidshusbebyggelse är stor. Det vill säga, där människor vill leva och bo. Tidigare upphävda strandskydd ska också kunna återinföras, vilket minskar tillgången på mark ytterligare.

Moderaterna vill ha ett tillåtande strandskydd. Därför har vi lagt förslag i Sveriges riksdag om att förändra strandskyddet på det sätt som Centerpartiet ville innan de blev stödparti till de rödgröna. Vi moderater kan inte vara nöjda med den strandskyddslagstiftning som nu föreslås, där Miljöpartiet har haft så stort inflytande och där förbättringarna överskuggas av försämringar. Ledande bedömare menar dessutom att den rödgröna strandskyddsutredningen i princip inte skulle göra någon skillnad på Gotland.

Vi moderater vill se ett flexibelt strandskydd där kommunerna själva kan besluta om att peka ut sjöar och vatten där strandskydd ska gälla, att kommunen ska kunna häva gamla onödiga strandskydd och att Länsstyrelsens överprövningsrätt avskaffas. Det behövs fler dispensskäl, större möjligheter till intresseavvägningar, fler undantag för areella näringar och hästnäringen, med mera.

Centerpartiet brukade vara landsbygdens parti. Men att man idag kampanjar för en fortsatt socialdemokratisk regering och en fortsatt miljöpartistisk strandskyddslagstiftning – det är beklagligt. Sverige förtjänar bättre än så och därför säger Moderaterna nej till mer rödgrön politik.

Håkan Onsjö (M)
Riksdagskandidat

Ta ställning och dela artikeln