4 oktober, 2023

Skolan tillbaks till grunderna: läsa – skriva – räkna

I den nya moderatledda regeringens budgetplan 2024 satsar vi på en förskola och skola som går tillbaka till grunderna där barn och elever verkligen får lära sig läsa, skriva och räkna.

Vi ökar därför bidragen i budgeten till :

  • Kunskapsbidraget (f.d. Likvärdighetsbidraget) så skolor bland annat kan sätta in fler tidiga stödinsatser, fler särskilda undervisningsgrupper och anställa fler speciallärare.
  • Huvudmän för förskoleklasser och grundskolor med socioekonomiska utmaningar.
  • Inköp av skönlitteratur och kompetensutveckling för språk, läs- och skrivkunskaper.
  • Stärkta och bemannade skolbibliotek.  

Dessutom tidigarelägger vi införandet av centralt rättade nationella prov för att minska arbetsbördan på enskilda lärare och säkerställa likvärdigt resultat.

Vi ger även uppdrag till Skolverket om att höja kunskapsresultaten och ha uppföljning på tidig läsförståelse.

Läsa, skriva och räkna är grunden i mycket. Finns inte detta på plats, är det svårt att tillgodogöra sig vidare kunskap inom skolan.

Lina Runander
Vice ordförande BUN (Barn- och utbildningsnämnden)

Ta ställning och dela artikeln