8 augusti, 2022

Gotländsk växtvärk ska botas

Idag skriver Andreas Unger (M) och Håkan Onsjö (M) i Gotlands Allehanda, angående hur vi kan få mer byggt – på ett rimligt och balanserat sätt. Du kan läsa artikeln här:

Gotland är en fantastisk plats att leva, bo och verka på. De senaste åren har vi också haft en positiv befolkningsutveckling och är på god väg att nå målet om 65 000 invånare. Men om det ska vara möjligt krävs det att vi bygger fler bostäder som folk har råd att bo i. Då krävs vattenledningar, färdiga detaljplaner och sund konkurrens. Inte ett kommunalt byggbolag, som de rödgröna partierna föreslog förra året.

Under den föregående mandatperioden har vi moderater, tillsammans med Alliansen, sett till att budgeten för att bygga ut vatten och avlopp ökat varje år. Vi har också medverkat till att slå ihop Byggnadsnämnden med Miljö- och hälsoskyddsnämnden, så att målkonflikter kan hanteras snabbare och bättre än de gjorde tidigare.

Våren 2022 har vi också pekat ut en ny riktning för gotländsk bebyggelse, i samband med att den nya översiktsplanen var ute på remiss. Istället för massiva industriparker med vindkraftverk över hela mellersta Gotland vill vi bygga bostäder och säkra mark för jordbruket. Gotland behöver inte stålskogar av blinkande vindraftverk som är högre än Eiffeltornet och ägs av kinesiska kommunistpartiet. Den mark som föreslagits bli vindkraftsparker motsvarar 16 000 fotbollsplaner. Det är för mycket – den marken kan användas till annat.

Under kommande mandatperiod vill vi jobba vidare med bygglovskön och korta tiderna mellan idé och nyckelfärdigt hus. Därför har vi tagit fram något vi kallar för Gotlandsgarantin, som är ett samspelskontrakt mellan gotländska politiker, regionens tjänstemän och öns invånare. Vårt fempunktsprogram för ökat byggande har vi bjudit in alla gotländska partier att ställa sig bakom. Om vi ska få fart på byggandet och korta köerna behövs bred politisk uppslutning – därför tar vi, som kan prata med alla partier, initiativ till detta.

Sen fortsätter vi jobba med typiskt moderata frågor. Mer pengar till vägunderhåll, fler alternativa lösningar för vatten och avlopp, samt möjligheten för företag att delta i detaljplanearbetet, är tre saker vi tryckt på för länge. Det fortsätter vi med.

Gotland är en fantastisk plats att leva, bo och verka på. Men mer kan göras för att bota den växtvärk som ön just nu lider av. Det är vi moderater beredda att jobba för, om vi får väljarnas förtroende i september. 

Andreas Unger
#1 på Moderaternas valsedel

Håkan Onsjö
#4 på Moderaternas valsedel

Ta ställning och dela artikeln