Barns rättigheter en ledstjärna för Moderaterna

20 maj, 2024

Barns rättigheter en ledstjärna för Moderaterna

Om några veckor får barn i svenska skolor ett efterlängtat sommarlov. För många är det en rolig tid och för några en chans att ta ett sommarjobb. Men vi har de senaste åren sett att många barns bänkar står tomma när höstterminen börjar. Uppfostringsresor, tvingande barnäktenskap och i extrema fall könsstympning har blivit allt vanligare – och sker utomlands eftersom det är olagligt i Sverige.

Inget barn kan tillåtas försvinna från Sverige och utsättas för våld och övergrepp utomlands. Alla barn i Sverige, oavsett härkomst eller postkod, ska få sina rättigheter respekterade. Därför är det viktigt att vi fortsätter ta fighten mot det hedersförtryck som uppemot 250 000 barn i Sverige lever under.

Sedan den 1 juli år 2020 har socialtjänsten möjlighet att ansöka om utreseförbud, för barn som riskerar att föras utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller könsstympas. Det finns dessvärre betydligt många fler situationer som ger skäl till att skydda barn från att föras utomlands. Den moderatledda regeringen har nyligen lagt fram ett förslag om utvidgat reseförbud för barn, där utreseförbud ska kunna utfärdas för alla barn som riskerar att föras utomlands och där hans eller hennes hälsa och utveckling skadas.

Listan över vad som skulle kunna orsaka den skada som motiverar ett utreseförbud – utöver vad som anges i lagen redan i dag – föreslås vara omfattande. Den nya lagen anger att det kan röra sig om skada på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i boendemiljön. Det kan också handla om eget missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende. Förslaget innebär att kriterierna för utreseförbud motsvarar de kriterier som finns för vård enligt Lagen om vård av unga (LVU).

Efter att riksdagen fattat beslut om förslaget kommer lagen träda i kraft den 1 juni i år. Inför ikraftträdandet har också Socialstyrelsen fått i uppdrag att ta fram och sprida kunskapsmaterial om det nya regelverket – så att socialtjänster i hela vårt land direkt kan använda bestämmelserna för att skydda barnen.

Det är avgörande att vi fortsätter göra allt vi kan för att förhindra bortföranden av barn. Kartläggningar visar nämligen att ungefär 200 bortföranden av barn utomlands sker varje år. Moderaterna är redo att ta den fighten.

Vi kan inte acceptera skolbänkar som gapar tomma efter det nu annalkande sommarlovet.

Jesper Skalberg Karlsson (M)

Riksdagsledamot

Johan Hultberg (M)

Riksdagsledamot

Ta ställning och dela artikeln