12 juni, 2023

Arbetslinjen bygger Sverige starkt

Istället för fler och högre skatter behöver Sverige fler som jobbar och betalar skatt. När fler är med och bidrar har vi råd att anställa fler lärare och sjuksköterskor i välfärden, utan att höja skatterna.

En ansvarsfull ekonomisk politik som uppmuntrar till arbete genom att bättre belöna ansträngning är kärnan i Moderaternas politik. Vi vill att fler ska få ställa klockan på morgonen, få kollegor och gemenskapen som en arbetsplats erbjuder.

Vi sänker inte skatten bara för att det är rättvist, utan för att det också ger resultat. Sänkt skatt på arbete har de senaste åren lett till att fler fått ett jobb att gå till. Om inte A-kassan och taket i sjukförsäkringen höjts under samma period hade fler kommit i arbete, fastslår Riksrevisionen. Det är arbetslinjen som kan bygga Sverige starkt.

HÄR PÅ GOTLAND, berättar Sara, fortsätter vi kliven framåt för att skapa en arbetsmarknad för alla. Som ett led i det arbetet har Regionalt utvecklingsutskott beslutat att vara med och finansiera projektet Gotland Forward. Projektet syftar till att skapa en meningsfull sysselsättning för individer som står långt ifrån arbetsmarknaden och som har behov av riktade insatser för att komma in i arbete. Gotland Forward verkar också för att skapa en effektiv samverkan mellan arbetsgivare, privata- och offentliga aktörer och arbetslösa för att överbrygga gapet mellan arbetsgivaren och individen.

Ett viktigt steg för individen och för framtiden – på Gotland behövs alla!

Sara Wilhelmsson, Regionråd på Gotland

Ta ställning och dela artikeln